Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Kříže ve Znojmě

Aktuálně

Ranní roráty pro děti v kapli sester dominikánek o sobotách 8., 15. a 22. 12. vždy v 7 hod. Začíná se průvodem s lampičkami v křížové chodbě.

Mimořádná příležitost ke sv. zpovědi v kostele sv. Kříže na Dolní České

Duchovní koncerty v adventu a o Vánocích - viz plakátek ke stažení

Pastorační centrum Kapucín - viz plakátek ke stažení