Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Kříže ve Znojmě

Aktuálně

Veřejná sbírka na pastorační centrum Kapucín

Jednodenní postní duchovní obnovy - více v plakátku

Křížové cesty v postní době - více v plakátku