Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Kříže ve Znojmě

Aktuálně

Všechny bohoslužby jsou obnoveny v obvyklém pořádku.

Podmínky:

Farní zpravodaj 3/2020 ke stažení

Vyučování náboženství dětí ve školách, příprava na biřmování a aktivity seniorů budou pokračovat až na podzim.
1. sv. přijímání se odloží na příští rok.
Modlitba na hranicích u Svatého kamene letos nebude.

Tábor pro kluky i děvčata se plánuje 31. 7. – 7. 8. v Bítově, přihlášení do 14. 6. u Mikuláše Maška.

Modlitba arcibiskupa Graubnera ke znovuotevření kostelů

Modlitba pro čas epidemie od Kerry Weber (editorka magazínu America, celostátního týdeníku amerických jezuitů)

Záznam z přímého přenosu mše sv. na Boží hod velikonoční

Sbírka na pastorační centrum Kapucín