Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Kříže ve Znojmě

Aktuálně

Sbírka na pastorační centrum Kapucín

Každou adventní sobotu ranní roráty pro děti v kostele sv. Kříže. V 8 hod. začne průvod se světly v křížové chodbě kláštera.

Mimořádná příležitost ke sv. zpovědi v kostele sv. Kříže:

Duchovní koncerty v kostelích ve Znojmě – advent a Vánoce 2019

Záznam z přímého přenosu mše sv. na Boží hod velikonoční