Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Kříže ve Znojmě

Aktuálně

Sbírka na pastorační centrum Kapucín

Záznam z přímého přenosu mše sv. na Boží hod velikonoční

Vyučování náboženství ve školním roce 2019/2020

V základních školách se děti přihlásí u třídních učitelů, vyučování ve školách začne v týdnu od 30. 9.
Na faře u sv. Mikuláše bude první setkání všech dětí na vyučování náboženství v pátek 4. 10.

Přihláška ke stažení zde

Říjnové růžencové pobožnosti

Každý všední den:

Víkendový Kurz partnerství 2019 - 2020: pozvánka a více informací viz informační leták