Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Kříže ve Znojmě

Aktuálně

Sbírka na pastorační centrum Kapucín

Záznam z přímého přenosu mše sv. na Boží hod velikonoční

Říjnové růžencové pobožnosti

Každý všední den:

Víkendový Kurz partnerství 2019 - 2020: pozvánka a více informací viz informační leták