Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Kříže ve Znojmě

Aktuálně

Sbírka na pastorační centrum Kapucín

Pro farnosti Znojma a okolí probíhá společná příprava na biřmování vždy v pátek v lichém týdnu v 19 hod. v sále kláštera u sv. Kříže. Od 15 let výše, je třeba se přihlásit.

Farní zpravodaj 1/2020 ke stažení

Záznam z přímého přenosu mše sv. na Boží hod velikonoční