Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Kříže ve Znojmě

Aktuálně

Dle nařízení vlády je povinné nošení roušek při shromaždění nad 100 osob ve vnitřních prostorách. Toto se týká např. i nedělních bohoslužeb v 8, 9 a 10 hodin.

Modlitba u Mariánského sloupu v Praze

Modlitba pro čas epidemie od Kerry Weber (editorka magazínu America, celostátního týdeníku amerických jezuitů)

Záznam z přímého přenosu mše sv. na Boží hod velikonoční

Sbírka na pastorační centrum Kapucín