Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Kříže ve Znojmě

Aktuálně

Růžencové pobožnosti v říjnu

Každý všední den růženec s písní v 7:30 u sv. Jana Křtitele a v 17:30 u sv. Kříže (v pátek v 16:30), vedou různá společenství z farností Znojma