Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Kříže ve Znojmě

Aktuálně

Zatím do 26. 10. včetně nedělí se v kostelích ve Znojmě nekonají veřejné bohoslužby, úmysly zapsané na mše sv. se slouží soukromě, protože je dovolena účast pouze 6 lidí. Hlavní kostely budou přes den otevřeny k soukromé adoraci.

Vzhledem k aktuální situaci do odvolání uděluje biskup Vojtěch Cikrle věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

Vyučování náboženství a jiná setkání se v tyto dny nekonají.

Duchovní slovo ke 29. neděli v mezidobí

Růžencová pobožnost v měsící říjnu každý všední den:

Odpustky pro duše v očistci je možné získávat týden před i po svátku Všech svatých, který je 1.11. Podmínky jsou: sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysly Svatého otce a návštěva hřbitova s modlitbou za zemřelé.

Modlitba pro čas epidemie od Kerry Weber (editorka magazínu America, celostátního týdeníku amerických jezuitů)

Záznam z přímého přenosu mše sv. na Boží hod velikonoční

Sbírka na pastorační centrum Kapucín