Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Kříže ve Znojmě

Aktuálně

Veřejná sbírka na pastorační centrum Kapucín

Farní zpravodaj číslo 3/2019 ke stažení

Záznam z přímého přenosu mše sv. na Boží hod velikonoční

Pozvánka na Formační studium na Institutu františkánských studií - viz plakátek