Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Kříže ve Znojmě

Aktuálně

Sbírka na pastorační centrum Kapucín

Pro farnosti Znojma a okolí začne společná příprava na biřmování vždy v pátek v lichém týdnu v 19 hod. na faře u sv. Mikuláše. První setkání v pátek 17. 1. Od 15 let výše, je třeba se přihlásit.

Záznam z přímého přenosu mše sv. na Boží hod velikonoční