Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Kříže ve Znojmě

Aktuálně

Podle vládních nařízení kvůli epidemii koronaviru se zatím do 12. prosince mohou konat bohoslužby pouze do 20 účastníků, proto se v neděli nekonají veřejné mše svaté.

K individuální sv. zpovědi a k individuálnímu sv. přijímání je v neděli možné přistoupit:

Vykonejte si nedělní domácí bohoslužbu sami nebo využijte mnohé přenosy v televizi, rádiu a z jiných farností. Otec biskup dává pro celou tuto dobu dispens od osobní nedělní účasti v kostele. Prosí také, aby se 4 následující středy (počínaje středou 11. 11.) konala nějaká forma dobrovolného, vědomého a citelného postu s úmyslem odvrácení epidemie.

Ve všední dny se už konají mše sv. jako obvykle s omezením na 20 účastníků:

Duchovní slovo ke slavnosti Krista Krále

Odpustky pro duše v očistci lze letos získat od 25. 10. až do konce listopadu. Podmínky jsou: sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysly Svatého otce a návštěva hřbitova s modlitbou za zemřelé.

Sekce Stalo se byla aktualizována

Nedělní videokázání pro děti od P. Romana Vlka

Přenosy (nejen) nedělních bohoslužeb s programem pro děti možno sledovat na YouTube kanálu Salesiánů z Brna

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

Modlitba za ochranu před koronavirem od Benedikta XVI.

Modlitba pro čas epidemie od Kerry Weber (editorka magazínu America, celostátního týdeníku amerických jezuitů)

Záznam z přímého přenosu mše sv. na Boží hod velikonoční

Sbírka na pastorační centrum Kapucín