Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Kříže ve Znojmě

Aktuálně

3 nové zvony pro kostel sv. Kříže už jsou přivezeny na dvoře fary na Dolní České. Žehnání zvonů se připravuje na začátek října.

Pravidelné akce:

Akce pro mládež – červen a léto 2022, viz plakátek

Nedělní videokázání pro děti od P. Romana Vlka

Záznam z přímého přenosu mše sv. na Boží hod velikonoční