Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Kříže ve Znojmě

Aktuálně

Rorátní mše sv. s mládežnickým zpěvem každé adventní úterý (5.12., 12.12., 19.12.) v 7 hod. u sv. Kříže, viz plakátek

Farní zpravodaj č. 4/2023 ke stažení

Duchovní koncerty v kostelích ve Znojmě: advent a Vánoce
Adventní koncerty v Louce

Mimořádná příležitost ke sv. zpovědi u sv. Kříže:

Výstava betlémů v Louce

Pravidelné akce:

Kalendář Pastorační aktivity Znojmo

Nedělní videokázání pro děti od P. Romana Vlka

Záznam z přímého přenosu mše sv. na Boží hod velikonoční