Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Kříže ve Znojmě

Aktuálně

Pořad mší sv. v době koronaviru

Neděle:

Všední dny:

Od pondělí 31. 5. jsou ranní všední mše sv. zase v kostele sv. Jana Křtitele. Nedělní zatím zůstanou jen v kostele sv. Kříže a sv. Mikuláše.

Platná omezení pro bohoslužby v současné době:

Vyučování náboženství bude letos zatím jen na faře u sv. Mikuláše:

Přihláška ke stažení zde.

V pátky v 19 hod. v sále kláštera u sv. Kříže pokračuje příprava na biřmování. Bude to nyní každý pátek, než zase nastanou nějaká omezení.
Z přihlášených před 2 roky však zatím přišla jen malá část.
S biřmováním se počítá asi 4. 6. příští rok.

Od pondělí 13. 9. začínají pravidelná Setkání maminek s malými dětmi, která probíhají každé pondělí a středu od 9 do 12 hod. na faře u Sv. Mikuláše na Rozhledně.

Cesty za poznáním
Milí farníci! Přijměte nabídku na chvíle prožité s poznáváním přírodních krás znojemského okolí s duchovním zaměřením. Více info v plakátku.

Nedělní videokázání pro děti od P. Romana Vlka

Záznam z přímého přenosu mše sv. na Boží hod velikonoční

Sbírka na pastorační centrum Kapucín