Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Kříže ve Znojmě

Farní knihovna

Možnost vypůjčit si náboženské knihy je v neděli po mši svaté v 10:00 hod.