Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Kříže ve Znojmě

Výuka náboženství

ve školním roce 2023/2024

Ve škole na ul. Pražská každé úterý ve 14 hod.
Ve škole na ul. Mládeže každou středu ve 14 hod.
Na faře u sv. Mikuláše každý pátek v 15:30 hod.

Na 1. svaté přijímání se připravují děti, které chodí 2. rok do vyučování náboženství.

Přihláška ke stažení zde