Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Kříže ve Znojmě

Výuka náboženství

ve školním roce 2021/2022

Vyučování náboženství bude letos zatím jen na faře u sv. Mikuláše:

Na 1. svaté přijímání se připravují děti, které chodí 2. rok do vyučování náboženství.

Přihláška ke stažení zde