Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Kříže ve Znojmě

Návštěvy nemocných

Osobní návštěvy nemocných v domácnostech je třeba domluvit na faře.