Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Kříže ve Znojmě

Farní společenství

Modlitby matek

MM byly založeny v roce 1995 v Anglii. V té době dvě matky, Veronika a její švagrová Sandra, pod tíhou nejrůznějších statistik o kriminalitě dětí, o jejich týrání a zneužívání, pocítily silnou touhu odevzdaněji se modlit za své děti. Během modlitby poznaly, že Pán Ježíš chce, aby matky odevzdávaly své děti do Jeho rukou, aby On mohl působit v jejich životech a zmírnit tak jejich bolesti. Bez jakékoli reklamy se společné modlení maminek rozšířilo velkou rychlostí do celého světa. Skupinky, jejichž členy jsou lidé různých církví a kultur, vytvářejí nepřetržitý proud modliteb za děti.

Do České republiky přijela zakladatelka hnutí paní Veronika Williams v listopadu roku 1996. V současné době působí v naší republice více jak 350 skupinek. Hnutí je schváleno Českou biskupskou konferencí pro oficiální působení u nás. Do společenství Modlitby matek se zapojují ženy, které si uvědomují svou velkou zodpovědnost za děti a zároveň cítí svoje omezené možnosti při jejich výchově a ochraně. Také ve Znojmě se v roce 1997 našlo několik takových maminek a začaly se scházet ke společné modlitbě. Skupinka se schází do dneška. Naučily jsme se důvěřovat jedna druhé, sdílet se v modlitbě. Hodně jsme toho spolu prožily a jistě každá z nás by mohla vydat mnohá svědectví o plodech našich setkání.

Na vytvoření další skupinky stačí dvě maminky či babičky. Rádi se s nimi podělíme o zkušenosti, pomůžeme s vedením setkání, zajistíme modlitební brožurky od brněnské koordinátorky. Neostýchejte se a zapojte se do nekonečného řetězce modliteb za naše děti.

Těšíme se na Vás

maminka Jindra

 

Kontakty: