Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Kříže ve Znojmě

Farní společenství

Schola od sv. Mikuláše

Děti, mládež i dospělí se společně schází nejen ke zpěvu při liturgii, ale i k modlitbě a vyučování katechesimu. Zkouška v pátek v 18:00 hod. na faře.

Oslavy 25. výročí - fotografie a video v sekci Stalo se

Požehnání

Biřmování
Biřmování 20. 5. 2012