Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Kříže ve Znojmě

Farní společenství

Společenství Magnificat

Společenství Magnificat“Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli…”

Od 1. ledna 2007 žije též komorní mariánské společenství, obracející se s důvěrou k Panně Marii, Matce Ustavičné Pomoci. Obsahem pobožnosti, konané každý týden v pondělí večer, je růženec a ustavičná novéna, modlitba velmi rozšířená po celém světě. Prosby a díky, shromažďované na začátku novény, jsou po jejím skončení odevzdány Bohu při poutní mši svaté v Hlubokých Mašůvkách.

Společenství spojuje všecny generace, převažují v něm však starší ženy. Informace a modlitební knížky - tel. 776 209 487.