Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Kříže ve Znojmě

Farní společenství

Společenství mládeže

Jedná se o mládež od 15 let, která se schází každý pátek v 19:30 na faře u sv. Mikuláše v prostorách Rozhledny.