Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Kříže ve Znojmě

Stalo se ...

4. adventní neděle 18. 12. 2022

Vloženo: 6.1.2024

4. adventní neděle 18. 12. 2022

Tuto adventní neděli nazýváme zlatou. Zapalujeme čtvrtou svíci, andělskou, která je symbolem míru a pokoje.

...zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.“ (Mt 1,20)

Foto: Radomír Muzikář / Člověk a víra

4. adventní neděle 18. 12. 20224. adventní neděle 18. 12. 20224. adventní neděle 18. 12. 20224. adventní neděle 18. 12. 2022
4. adventní neděle 18. 12. 20224. adventní neděle 18. 12. 2022