Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Kříže ve Znojmě

Stalo se ...

550. výročí uctívání obrazu Matky Dobré rady 26. 4.

Vloženo: 30.8.2017

550. výročí uctívání obrazu Matky Dobré rady 26. 4.

Ať vejdeme do jakéhokoli kostela, vždy tam najdeme místo, které je obzvláště věnované Matce Boží. Ne jinak tomu je i v kostele sv. Jana Křtitele, ve kterém najdeme místo, kde je zvláště uctívána Panna Maria, Matka dobré rady. Obraz je kopií fresky Panny Marie, Matky dobré rady z poutního místa v Genazzanu u Říma. Tam se 25. 4.1467 v poledne při opravách kostela náhle zjevil tento obraz na zdi, kde nikdy před tím nebyl. Tento obraz je freskovou malbou do mokré omítky. Po zjevení tohoto obrazu se, podle dochovaných pramenů, po dobu tří měsíců, stalo 159 zázračných událostí. Podle legendy byl tento obraz zázračně přenesen ze Scutari v Albánii, kde právě v té době Turci zdevastovali kostel.

Pro znázornění Panny Marie s Ježíškem, kdy se něžně dotýkají, jako by jí Ježíšek šeptal „dobrou radu“, je tento obraz nazýván „Matka dobré rady“. Svátek Matky dobré rady se slaví 26. 4. Panna Maria nám vyprošuje od Ježíše dobrou radu ve složitých životních situacích.

Modlitba k Matce dobré rady
(z Genazzana v Itálii)

Nejslavnější Panno,
vyvolená za Matku „podivuhodného“ rádce,
vtěleného Slova, které se stalo člověkem,
prostřednice Božích milostí
a přímluvkyně hříšníků,
přicházím k tobě s pokornou prosbou,
aby ses stala mou průvodkyní a rádkyní
na cestách pozemského života.
Pro Krev tvého Božského Syna
vyprošuji si odpuštění svých hříchů,
záchranu své duše i všechny prostředky,
abych toho mohl dosáhnout.
Ty, která jsi celý život prožívala pod vedením Ducha rady,
vypros církvi moudré a pravdivé svědectví,
aby se šířilo království Ježíše Krista po celé zemi.

Amen.

Popis k obrázkům:
 1. Kostel Matky dobré rady v Genazzanu (60 km od Říma)
 2. Originální korunovaný obraz Matky dobré rady (freska na zdi velikosti 40 x 45 cm)
 3. Obřad korunovace obrazu 2. 11.1682
 4. Oltář s obrazem Matky dobé rady v Geanzzanu z barevných mramorů z r. 1734
 5. Kaple s oltářem Matky dobré rady je chráněná masivní mříží
 6. Hlavní oltář v kostele v Ganazzanu – oltářní mřížka je dílo Berniniho z bílého mramoru
 7. Nový kostel ve Scutari v Albánii na soutoku řek Bojany a Driny postavený r. 2000 na místě kde byl do r. 1467 obraz Matky dobré rady
 8. Pozoruhodné přenesení obrazu do Ganazzana  objevil se na vnější zdi kostela 25.4.1467  ve 12,15 h
 9. 2 poutníci v albánských krojích hledají pomoc v době tureckého vpádu u P. Marie ve Scutari a jsou svědky přenesení obrazu a následují ho až do Genazzana.
 10. Jiný obraz přenesení obrazu ze Scutari do Ganazzana
 11. Obraz Matky dobré rady v Genazzanu během ročních období mění sytost svých barev
550. výročí uctívání obrazu Matky Dobré rady 26. 4.550. výročí uctívání obrazu Matky Dobré rady 26. 4.550. výročí uctívání obrazu Matky Dobré rady 26. 4.550. výročí uctívání obrazu Matky Dobré rady 26. 4.
550. výročí uctívání obrazu Matky Dobré rady 26. 4.550. výročí uctívání obrazu Matky Dobré rady 26. 4.550. výročí uctívání obrazu Matky Dobré rady 26. 4.550. výročí uctívání obrazu Matky Dobré rady 26. 4.
550. výročí uctívání obrazu Matky Dobré rady 26. 4.550. výročí uctívání obrazu Matky Dobré rady 26. 4.