Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Kříže ve Znojmě

Stalo se ...

Advent a Vánoce 2023

Vloženo: 6.1.2024

Advent a Vánoce 2023

Letošní 4. adventní neděle vyšla na Štedrý den. Při ní děti nesly jako dar adventní krabici, naplněnou jejich dobrými skutky, kterou samy vyrobily.

Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu, a ta panna se jmenovala Maria.
Anděl k ní vešel a řekl: "Bud' zdráva, milostiplná! Pán s tebou!" Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat.
Anděl jí řekl: "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce."
Maria řekla andělovi: "Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám." Anděl jí odpověděl: "Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného." Maria řekla: "Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova."
A anděl od ní odešel. (Lk 1, 26-38)

Foto: Radomír Muzikář / Člověk a víra

Advent a Vánoce 2023Advent a Vánoce 2023Advent a Vánoce 2023Advent a Vánoce 2023
Advent a Vánoce 2023Advent a Vánoce 2023Advent a Vánoce 2023Advent a Vánoce 2023
Advent a Vánoce 2023Advent a Vánoce 2023Advent a Vánoce 2023Advent a Vánoce 2023