Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Kříže ve Znojmě

Stalo se ...

Bílá sobota 8. 4. 2023

Vloženo: 6.1.2024

Bílá sobota 8. 4. 2023

Bílá sobota je druhým dnem, kdy Ježíš ležel v hrobě.
Den zmatku a ticha. Ježíšovi učedníci byli v tento den konfrontováni
s tvrdou realitou Ježíšovy smrti.
Byli plni nejistoty a jistě i zoufalství,
protože prožili těžkou desiluzi a nevěděli, co si dál počít.


V tento den se nekonají žádné bohoslužby.
Až po západu slunce začíná velikonoční noc (vigilie),
a tím začíná slavnost Kristova vzkříšení.

Zajásejte již, zástupy andělů v nebi!
Zaskvějte se v slávě, božská tajemství!
K vítězství tak mocného Krále zazni, polnice, a zvěstuj spásu!
Raduj se i ty, země, zalitá tak oslnivou září a
tonoucí v jasu věčného Krále,
pohleď, jak na celém světě rychle zmizely temnoty!
Raduj se i ty, matko Církvi, zkrášlená leskem tak jasného světla!
A v mohutném zpěvu lidu ať tento svatý dům Boží zní ozvěnou té radosti!
...
Ó vpravdě blahodárná noc, která spojila zemi s nebem, člověka s Bohem.
Prosíme tě tedy, Bože, ať tato svíce, ke cti tvého jména posvěcená,
stále svítí neslábnoucím jasem, aby rozehnala temnotu této noci.
Přijmi ji jako líbeznou vůni a dej, aby zářila jako světla na nebi.
Plamen její ať spatří jitřní Vládce světla.
Onen totiž Vládce světla, který nezná západu.
Ten, který se vrátil z říše zemřelých a jasně zazářil lidskému rodu:
tvůj Syn, Ježíš Kristus, který s tebou žije a kraluje na věky věků.

Amen.

(Exultet - Velikonoční chvalozpěv)

Foto: Radomír Muzikář / Člověk a víra

Bílá sobota 8. 4. 2023Bílá sobota 8. 4. 2023Bílá sobota 8. 4. 2023Bílá sobota 8. 4. 2023
Bílá sobota 8. 4. 2023Bílá sobota 8. 4. 2023Bílá sobota 8. 4. 2023Bílá sobota 8. 4. 2023
Bílá sobota 8. 4. 2023Bílá sobota 8. 4. 2023Bílá sobota 8. 4. 2023Bílá sobota 8. 4. 2023
Bílá sobota 8. 4. 2023Bílá sobota 8. 4. 2023Bílá sobota 8. 4. 2023Bílá sobota 8. 4. 2023
Bílá sobota 8. 4. 2023Bílá sobota 8. 4. 2023Bílá sobota 8. 4. 2023Bílá sobota 8. 4. 2023
Bílá sobota 8. 4. 2023Bílá sobota 8. 4. 2023Bílá sobota 8. 4. 2023Bílá sobota 8. 4. 2023
Bílá sobota 8. 4. 2023Bílá sobota 8. 4. 2023Bílá sobota 8. 4. 2023Bílá sobota 8. 4. 2023
Bílá sobota 8. 4. 2023Bílá sobota 8. 4. 2023Bílá sobota 8. 4. 2023Bílá sobota 8. 4. 2023
Bílá sobota 8. 4. 2023Bílá sobota 8. 4. 2023Bílá sobota 8. 4. 2023Bílá sobota 8. 4. 2023
Bílá sobota 8. 4. 2023Bílá sobota 8. 4. 2023Bílá sobota 8. 4. 2023