Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Kříže ve Znojmě

Stalo se ...

Boží hod Velikonoční 9. 4. 2023

Vloženo: 6.1.2024

Boží hod Velikonoční 9. 4. 2023

Tuto neděli, jak je v Církvi tradicí, přinesli naši farníci do kostela velikonoční pokrmy, zejména mazance, beránky a vajíčka. Ty pak požehnal otec děkan Jindřich Bartoš.

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili."
Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých. (Jan 20,1-9)

Foto: Radomír Muzikář / Člověk a víra

Boží hod Velikonoční 9. 4. 2023Boží hod Velikonoční 9. 4. 2023Boží hod Velikonoční 9. 4. 2023Boží hod Velikonoční 9. 4. 2023
Boží hod Velikonoční 9. 4. 2023Boží hod Velikonoční 9. 4. 2023Boží hod Velikonoční 9. 4. 2023