Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Kříže ve Znojmě

Stalo se ...

Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017

Vloženo: 15.9.2017

Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017

O prvním zářijovém víkendu oslavila pěvecká schóla, která působí při kostele sv. Mikuláše ve Znojmě 25. výročí svého založení. V sobotu odpoledne se na faře uskutečnilo velké setkání, na němž se sešlo bezmála padesát zpěváků a zpěvaček – stávajících i bývalých. Po oficiálním zahájení setkání jáhnem a zakladatelem schóly Willi Türkem a otcem děkanem Jindřichem Bartošem se všichni přítomní vzájemně představili, vždyť za těch 25 let trvání schóly jí prošlo přes stovku lidí a mnozí se ani navzájem neznají. Následovalo promítání fotografií z různých akcí, které schóla za dobu své existence absolvovala. Ve večerních hodinách proběhla v kostele sv. Mikuláše zkouška zpěvů a písní na nedělní liturgii po níž bylo setkání ukončeno společnou zpívanou večerní modlitbou kompletáře před svatostánkem. Druhý den ráno při farní mši, která se nesla v duchu prosby za učitele a žáky vstupující do nového školního roku, vyzpívala schóla své poděkování Pánu Bohu (viz video níže). Po skončení liturgie se schólisté setkali s řadou farníků při neformálním a srdečném agapé ve Svatováclavské kapli. Deo gratias!

Více:
Pěvecká schola a její poslání
Galerie fotografií Jak šel čas
Více o Mikulášské schóle

Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017
Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017
Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017
Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017
Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017
Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017
Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017
Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017
Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017
Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017Pěvecká schóla od sv. Mikuláše oslavila 25. výročí 2. 9. a 3. 9. 2017