Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Kříže ve Znojmě

Stalo se ...

Postní duchovní obnovy na faře u sv. Mikuláše

Vloženo: 3.4.2014

Postní duchovní obnovy na faře u sv. Mikuláše

Postní doba je časem, kdy nám Bůh dává šanci být trochu víc s Ním a obnovit to, co je v nás pokažené.  Abychom k tomu mohli mít příležitost, udělat si prostě na Něho čas, proběhly na faře u sv. Mikuláše o sobotách jednodenní duchovní obnovy.

Každý si mohl najít něco pro sebe. Mladí od 15 do 25 let prožívali svůj den s Pánem v sobotu 15. 3. 2014 s laskavým vedením P. Jiřího Jeniše z Diecézního centra života mládeže.

Muži, ti se sešli o týden později 22. 3. a naslouchali P. Vladimíru Záleskému ze Žďáru nad Sáz. – kláštera.

A ženy, kterých byla přesila, svůj čas, kdy si mohly trochu odpočinout a s Pánem prožít „svůj“ den, měly poslední sobotu v březnu 29.3. Co je to modlitba, proč se máme modlit, jak, kdy a kde se modlit, se jim snažil předat P. Josef Novotný, spirituál domova mládeže Petrinum v Brně.

Bohu díky za tyto chvíle, kdy jsme mohli aspoň na chvíli vypnout z každodenního stereotypu, uspořádat myšlenky, očistit svůj vztah k Bohu skrze svátost smíření, posilnit se Jeho přítomností při adoraci či skrze mši sv. a sv. přijímání. Radostí bylo i setkání s přáteli, se kterými jsme se třeba i dlouho neviděli, příjemné popovídání u kávy, jako vždy skvělý oběd v hospůdce u našeho milého farníka Karla nebo třeba tichý prostor našeho milovaného kostela.

Kéž by nám tyto dny byly posilou a pomohly nám ještě hlouběji prožít zbytek postní doby, která je ještě před námi. Ať každá naše modlitba „je otevření dveří Bohu, aby mohl věci znovu uspořádat“, jak řekl papež František.

P. Novotný v závěru dne zdůraznil, že nejdůležitější ze všeho, co jsme slyšeli, je že „radostný a šťastný dokáže být jen ten, kdo dokáže být vděčný“. Ať tedy naše nitro je stále vděčností naplněno!

Postní duchovní obnovy na faře u sv. MikulášePostní duchovní obnovy na faře u sv. MikulášePostní duchovní obnovy na faře u sv. MikulášePostní duchovní obnovy na faře u sv. Mikuláše
Postní duchovní obnovy na faře u sv. MikulášePostní duchovní obnovy na faře u sv. MikulášePostní duchovní obnovy na faře u sv. MikulášePostní duchovní obnovy na faře u sv. Mikuláše
Postní duchovní obnovy na faře u sv. MikulášePostní duchovní obnovy na faře u sv. MikulášePostní duchovní obnovy na faře u sv. MikulášePostní duchovní obnovy na faře u sv. Mikuláše
Postní duchovní obnovy na faře u sv. MikulášePostní duchovní obnovy na faře u sv. MikulášePostní duchovní obnovy na faře u sv. MikulášePostní duchovní obnovy na faře u sv. Mikuláše
Postní duchovní obnovy na faře u sv. MikulášePostní duchovní obnovy na faře u sv. MikulášePostní duchovní obnovy na faře u sv. MikulášePostní duchovní obnovy na faře u sv. Mikuláše
Postní duchovní obnovy na faře u sv. MikulášePostní duchovní obnovy na faře u sv. MikulášePostní duchovní obnovy na faře u sv. MikulášePostní duchovní obnovy na faře u sv. Mikuláše
Postní duchovní obnovy na faře u sv. MikulášePostní duchovní obnovy na faře u sv. MikulášePostní duchovní obnovy na faře u sv. MikulášePostní duchovní obnovy na faře u sv. Mikuláše
Postní duchovní obnovy na faře u sv. MikulášePostní duchovní obnovy na faře u sv. Mikuláše