Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Kříže ve Znojmě

Stalo se ...

Slavnost Zvěstování Páně 25. 3. 2014 - mše ke 100. výročí narození Matky Vojtěchy Hasmandové

Vloženo: 26.3.2014

Slavnost Zvěstování Páně 25. 3. 2014 - mše ke 100. výročí narození Matky Vojtěchy Hasmandové

Slavnost Zvěstování Páně nám prozářila postní dobu, kterou teď právě prožíváme. Mariiným „jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“ (Lk 1,38), dal Bůh světu ten největší dar, jaký kdy mohl dát, svého Syna Ježíše Krista. Nejenom však tuto radost jsme mohli u nás ve farnosti prožívat. Na tento den připadlo také 100. výročí narození Matky Vojtěchy Hasmandové, která je pohřbena na zdejším hřbitově ve Znojmě-Hradišti. Matka Vojtěcha byla generální představená sester Boromejek a zde v klášteře na Hradišti působila v letech 1970-1988, kde 21. 1. 1988 po velmi těžké nemoci zemřela. Jejím životním krédem bylo „Věrná až k smrti“. Pro její příkladný život svatosti, vyslyšení proseb, byl v r. 1996 biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem zahájen proces blahořečení. Matka Vojtěcha dostává titul „Služebnice Boží“. 4.11.2009 byl do Říma na Kongregaci pro svatořečení odevzdán spis „Pozice o životě, ctnostech a pověsti svatosti Boží Služebnice“ a nyní pokračuje římská fáze blahořečení. K tomu, aby mohla být Matka Vojtěcha blahořečená je nutné uznání zázraku na její přímluvu. Proto se nebojme a prosme v modlitbách Matku Vojtěchu o pomoc. Modlitba, kterou se můžeme k Matce Vojtěše obracet je také napsaná na jejím hrobě, který lze kdykoli navštívit na hradišťském hřbitově. Tam jsme se také byli  k Matce Vojtěše pomodlit po slavnostní mši svaté, která proběhla v podvečer v tento den výročí jejího narození v kostele sv. Hypolita na Hradišti. K nahlédnutí v naší fotogalerii.

Více se o Matce Vojtěše můžete dozvědět na stránkách sester Boromejek.

 

Modlitba za uzdravení na přímluvu Matky Vojtěchy
Všemohoucí věčný Bože,bezpečné útočiště trpících, dovoláváme se tvé milosrdné lásky a prosíme,shlédni na nemocného (nemocnou)….. a na přímluvu naší Matky Vojtěchy mu (jí) navrať zdraví,  aby tě opět mohl(a) chválit a sloužit ti, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Slavnost Zvěstování Páně 25. 3. 2014 - mše ke 100. výročí narození Matky Vojtěchy HasmandovéSlavnost Zvěstování Páně 25. 3. 2014 - mše ke 100. výročí narození Matky Vojtěchy HasmandovéSlavnost Zvěstování Páně 25. 3. 2014 - mše ke 100. výročí narození Matky Vojtěchy HasmandovéSlavnost Zvěstování Páně 25. 3. 2014 - mše ke 100. výročí narození Matky Vojtěchy Hasmandové
Slavnost Zvěstování Páně 25. 3. 2014 - mše ke 100. výročí narození Matky Vojtěchy HasmandovéSlavnost Zvěstování Páně 25. 3. 2014 - mše ke 100. výročí narození Matky Vojtěchy HasmandovéSlavnost Zvěstování Páně 25. 3. 2014 - mše ke 100. výročí narození Matky Vojtěchy HasmandovéSlavnost Zvěstování Páně 25. 3. 2014 - mše ke 100. výročí narození Matky Vojtěchy Hasmandové
Slavnost Zvěstování Páně 25. 3. 2014 - mše ke 100. výročí narození Matky Vojtěchy HasmandovéSlavnost Zvěstování Páně 25. 3. 2014 - mše ke 100. výročí narození Matky Vojtěchy HasmandovéSlavnost Zvěstování Páně 25. 3. 2014 - mše ke 100. výročí narození Matky Vojtěchy HasmandovéSlavnost Zvěstování Páně 25. 3. 2014 - mše ke 100. výročí narození Matky Vojtěchy Hasmandové
Slavnost Zvěstování Páně 25. 3. 2014 - mše ke 100. výročí narození Matky Vojtěchy HasmandovéSlavnost Zvěstování Páně 25. 3. 2014 - mše ke 100. výročí narození Matky Vojtěchy HasmandovéSlavnost Zvěstování Páně 25. 3. 2014 - mše ke 100. výročí narození Matky Vojtěchy HasmandovéSlavnost Zvěstování Páně 25. 3. 2014 - mše ke 100. výročí narození Matky Vojtěchy Hasmandové
Slavnost Zvěstování Páně 25. 3. 2014 - mše ke 100. výročí narození Matky Vojtěchy HasmandovéSlavnost Zvěstování Páně 25. 3. 2014 - mše ke 100. výročí narození Matky Vojtěchy HasmandovéSlavnost Zvěstování Páně 25. 3. 2014 - mše ke 100. výročí narození Matky Vojtěchy Hasmandové