Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Kříže ve Znojmě

Stalo se ...

Velký pátek 30. 3.

Vloženo: 18.8.2018

Velký pátek 30. 3.

… on nesl naše utrpení, obtížil se našimi bolestmi… (Iz 53,4)

Možná nám ani někdy nedochází, co všechno pro nás Kristus vytrpěl. Uctíváním svatého kříže se to snažíme alespoň trochu pochopit. Jsme toho vůbec schopni…? V noci jsme toto tajemství prožívali s Kristem na křížové cestě Gránicemi.

Foto: Radomír Muzikář / Člověk a víra

Velký pátek 30. 3.Velký pátek 30. 3.Velký pátek 30. 3.Velký pátek 30. 3.
Velký pátek 30. 3.Velký pátek 30. 3.Velký pátek 30. 3.Velký pátek 30. 3.
Velký pátek 30. 3.Velký pátek 30. 3.Velký pátek 30. 3.Velký pátek 30. 3.
Velký pátek 30. 3.Velký pátek 30. 3.Velký pátek 30. 3.Velký pátek 30. 3.
Velký pátek 30. 3.Velký pátek 30. 3.Velký pátek 30. 3.Velký pátek 30. 3.
Velký pátek 30. 3.Velký pátek 30. 3.Velký pátek 30. 3.Velký pátek 30. 3.
Velký pátek 30. 3.