Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Kříže ve Znojmě

Životní situace

Církevně uzavřené manželství

Církevně uzavřít manželství mohou dva pokřtění, svobodní, věřící katolíci, muž a žena (výjimečně může být jeden nepokřtěný).
Před svatbou je třeba se zúčastnit alespoň krátkého kurzu víry, který se koná na faře u sv. Mikuláše obvykle 4× v čase podle domluvy, a setkání s věřícími manžely, které na kurz navazuje.

Křest dětí

O křest dětí žádají věřící rodiče bydlící ve farnosti, kteří zodpovědně berou na sebe povinnost předat dětem víru svým praktickým křesťanským životem. Rodiče se před křtem zúčastní setkání s knězem.
Děti školního věku se připravují na křest při vyučování náboženství na základních školách nebo na faře.

Křest a další svátosti dospělých

Nepokřtění dospělí se zapojí do delší přípravy, která se koná ve skupinách na faře u sv. Mikuláše v čase podle možností jednotlivců.

Pohřební rozloučení

Konají se v kostele i v obřadní síni hřbitova. Po domluvě na pohřební službě si pozůstalí sami domluví církevní rozloučení na faře.

Nejvhodnější doba k vyřizování záležitostí na faře

Ve všední dny od 10:00 do 13:00 hod.
Tel.: 515 224 694, 603 290 082
Kancelář: Mikulášské nám. 62/13, Znojmo

Další kontakty