PULS
Vezmi a čti celou Bibli
TOPlist

Opravy kostelů a far na znojemském a vranovském děkanství v roce 2017

I v roce 2017 se díky podpoře Ministerstva kultury ČR, Města Znojma, Jihomoravského kraje, jednotlivých obcí, měst a farností podařilo pokračovat v obnově kostelů a far. Díky této podpoře obnovy, která se stala naší společnou snahou o zkrášlení našich duchovních domovů, se podařilo odstranit havarijní stav či zkrášlit sakrální památky, které jsou neodmyslitelnou součástí panoramatu Znojemska.

Celkové náklady oprav kostelů a far na znojemském a vranovském děkanství v roce 2017 činily 11.608.000 Kč, z toho bylo uhrazeno 10.169.000 Kč z neuvěřitelných 42 dotací a zbylých 1.439.000 Kč farnostmi a dary. Pro zajímavost uvádím i strukturu získaných dotací a příspěvků: Ministerstvo kultury ČR 5.708.000 Kč (13 dotací), Jihomoravský kraj 1.674.000 Kč (9 dotací), obce a města 2.042.000 Kč (12 dotací) a příspěvky Biskupství brněnského 45.000 Kč (4 příspěvků) a Dominikánského kláštera Znojmo 50.000 Kč (1 příspěvek) a jiné 650.000 Kč (3 příspěvky).

Opravy ve Znojmě

Kostel sv. Kříže ve Znojmě

I. etapa opravy krovu a střechy. V roce 2017 byla provedena I. etapa opravy, a to oprava střechy a krovů části presbytáře kostela, a to v rozsahu cca 4/5. Jednalo se o opravu havarijního stavu barokní krovové konstrukce z roku 1665, která byla a je hloubkově napadena dřevokaznými škůdci, hnilobou a dřevokaznou houbou. Napadení je aktivní, na mnoha místech silně progresivní a navíc dochází k celkové destrukci dřevní hmoty v oblastech spojů, což by v případě extrémních klimatických vlivů mohlo dojít k destrukci některých částí. Části zděné římsy jsou deformovány a výrazně vykloněny do ulice. Vyměňovány byly pouze dožilé části prvků krovu za tvarovou a hmotovou kopii opracovanou hoblováním, spoje jsou opět čepovány na dřevěné kolíky. Následně byly všechny dřevěné části chemicky ošetřeny bezbarvým prostředkem proti dřevokazným škůdcům. Byla vyměněna pálená střešní krytina a laťování, byla provedena výměna klempířských prvků z pozinkovaného plechu, které jsou strávené za nové klempířské prvky z měděného plechu. Při opravě bylo provedeno zajištění mohutné zděné římsy, která byla výrazně vykloněna, pomocí ocelových prvků. Při opravě byla provedena částečná výměna dožilého hromosvodu. Celkové náklady činily 1.650.000 Kč. (MK ČR – PZAD 1.000.000 Kč, Město Znojmo 450.000 Kč, Elektrokov a.s. 100.000 Kč, Klášter dominikánů Znojmo 50.000 Kč a farnost)

Kostel sv. Mikuláše ve Znojmě

II. etapa opravy fasády presbytáře vč. restaurátorské obnovy kamenných prvků, a to severní strany. Cílem bylo sjednocení pojetí a výrazu vnějšího pláště presbytáře kostela do novogotické podoby lodi a věže: po postavení lešení bylo provedeno otryskání vápenného nátěru, oprava dožilých omítek vč. provedení novogotického tvarosloví fasády, silikátový nátěr a restaurování kamenných prvků: zpevnění, doplnění, barevná retuš a závěrečné konzervace. Celkové náklady činily 629.000 Kč. (Město Znojmo 550.000 Kč a farnost 79.000 Kč).

Fara u kostela sv. Mikuláše ve Znojmě

II. etapa opravy střechy: výměna laťování a pálené krytiny, výměna klempířských prvků, oprava historických komínů. Celkové náklady činily 515.000 Kč. (MK ČR – Program regenerace městských památkových rezervací 255.000 Kč, Město Znojmo 52.000 Kč, Jihomoravský kraj 174.000 Kč a farnost 34.000 Kč).

Dále proběhla oprava sgrafita fasády na nádvoří

Kostel sv. Michala ve Znojmě

Restaurování oltářního obrazu archanděla Michaela, který je součástí hlavního oltáře. Celkové náklady činily 229.000 Kč (MK ČR 200.000 Kč a farnost 29.000 Kč).

Další opravy na znojemském a vranovském děkanství

Kostel Nanebevzetí P. Marie v Tasovicích

I. etapa opravy střechy věže vč. výměny krovové konstrukce (1.462.000 Kč)

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Dyji

IV. etapa restaurování výmalby, umělých mramorů a zlacení interiéru a I. etapa restaurování hlavního oltáře (1.137.000 Kč)

Fara Mikulovice

I. etapa opravy střechy a krovu (967.000 Kč)

Fara Božice

I. etapa opravy střechy a krovu (867.000 Kč)

Fara v Dyjákovicích

II. etapa opravy střechy vč. výměny krovu (693.000 Kč)

Kostel sv. Jiří v Lubnici

II. etapa opravy střechy a krovu (384.000 Kč)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Hevlíně

III. etapa opravy střechy kostela (319.000 Kč)

Kostel sv. Jiří ve Strachoticích

II. etapa opravy fasády (302.000 Kč)

Kostel Zasnoubení Panny Marie v Mackovicích

II. etapa opravy střechy (274.000 Kč)

Kostel sv. Jiljí v Lukově

II. etapa opravy střechy a krovu (248.000 Kč)

Fara ve Vranově nad Dyjí

Oprava střechy a fasády

Kaple sv. Heleny ve Vranově nad Dyjí

Oprava střechy a fasády věže

Restaurování varhan v kostele sv. Josefa v Jevišovicích, restaurování varhan v kostele sv. Jiří ve Štítarech, oprava fasády kaple sv. Stanislava ve Vranovské Vsi, oprava fasády věže kaple ve Vracovicích, odvodnění kostela Nanebevzetí P. Marie v Hevlíně a další.

Pavel Vlk, manažer stavebních investic Biskupství brněnského

Více: