PULS
Vezmi a čti celou Bibli
TOPlist

Stalo se ...

Bílá sobota 19. 4.

Vloženo: 26.4.2014

Bílá sobota 19. 4.

Až do večerní vigilie jsme měli možnost adorace u Božího hrobu. Večer v 18 hod. jsme se potom sešli ke slavnosti Vzkříšení, která začala slavností světla. Byl požehnán oheň od kterého byl zapálen paškál, který přinesl jáhen do setmělého kostela a od kterého jsme si potom všichni zapálily své velikonoční svíce. Jáhen nám potom zazpíval slavnostní „Exsultet“ . Po přečtení několika starozákonních čtení se opět při Gloria rozezněly zvony a poprvé jsme mohli radostně zazpívat „Aleluja“. Následovala epištola, evangelium, kázání a litanie před křestní bohoslužbou. Potom byla posvěcena voda ve křtitelnici, kterou jsme byli všichni pokropeni při obnově křestního vyznání a slavnost pokračovala slavením eucharistie. Snad každý si odnášel ve svém srdci radost ze vzkříšeného Pána.

Letošní slavnost však provázela mírná nervozita, protože v celém kostele již byly rozmístěny kamery České televize, která doslova oblehla celý kostel. Celou sobotu zde chystali vše pro přímý televizní přenos, který měl být na Boží hod velikonoční. Proto také po skončení večerní slavnosti následovala zkouška nástupů scholy a ministrantů, zkoušky zpěvů, dopilovávala se výzdoba květin a všeho, co bylo ještě potřeba tak, aby to v neděli klaplo. Jak to v kostele vypadalo a probíhalo, se podařilo také zachytit fotoaparátem.

Bílá sobota 19. 4.Bílá sobota 19. 4.Bílá sobota 19. 4.Bílá sobota 19. 4.
Bílá sobota 19. 4.Bílá sobota 19. 4.Bílá sobota 19. 4.Bílá sobota 19. 4.
Bílá sobota 19. 4.Bílá sobota 19. 4.Bílá sobota 19. 4.Bílá sobota 19. 4.
Bílá sobota 19. 4.Bílá sobota 19. 4.Bílá sobota 19. 4.Bílá sobota 19. 4.
Bílá sobota 19. 4.Bílá sobota 19. 4.Bílá sobota 19. 4.Bílá sobota 19. 4.
Bílá sobota 19. 4.Bílá sobota 19. 4.Bílá sobota 19. 4.Bílá sobota 19. 4.
Bílá sobota 19. 4.Bílá sobota 19. 4.Bílá sobota 19. 4.Bílá sobota 19. 4.
Bílá sobota 19. 4.Bílá sobota 19. 4.Bílá sobota 19. 4.