PULS
Vezmi a čti celou Bibli
TOPlist

Stalo se ...

Slavnost Těla a Krve Páně 14. 6. 2020

Vloženo: 15.11.2020

Slavnost Těla a Krve Páně 14. 6. 2020

Obnovené mše svaté nás zase znovu všechny začaly shromažďovat při nedělních bohoslužbách v našich farnostech. O to více, jsme si mohli, při letošním svátku Božího Těla uvědomit veliký dar Eucharistie, který byl mnohým po dobu nouzového stavu, kdy byl zákaz shromažďování, odepřen. Touha v srdcích po blízkosti Pána byla veliká. To, co nám bylo samozřejmostí, možnost přijímat Eucharistii doslova při každé mši svaté, pokud jsme byli disponovaní, pro přijetí tohoto daru, bylo ze dne na den pro mnohé vzácností. Letošní slavnost Božího Těla byla proto obrovskou radostí, která byla proniknuta hlubokou vděčností za dar, kterým pro nás Pán v Eucharistii je!

Po nedělní mši svaté u sv. Mikuláše vyšel eucharistický průvod v čele s Nejsvětější svátostí kolem kostela vyzpívat radost Pánu a poklonit se mu. 

Foto: Radomír Muzikář / Člověk a víra

Slavnost Těla a Krve Páně 14. 6. 2020Slavnost Těla a Krve Páně 14. 6. 2020Slavnost Těla a Krve Páně 14. 6. 2020Slavnost Těla a Krve Páně 14. 6. 2020
Slavnost Těla a Krve Páně 14. 6. 2020Slavnost Těla a Krve Páně 14. 6. 2020Slavnost Těla a Krve Páně 14. 6. 2020Slavnost Těla a Krve Páně 14. 6. 2020
Slavnost Těla a Krve Páně 14. 6. 2020Slavnost Těla a Krve Páně 14. 6. 2020Slavnost Těla a Krve Páně 14. 6. 2020Slavnost Těla a Krve Páně 14. 6. 2020
Slavnost Těla a Krve Páně 14. 6. 2020