PULS
Vezmi a čti celou Bibli
TOPlist

Stalo se ...

Zelený čtvrtek 17. 4.

Vloženo: 26.4.2014

Zelený čtvrtek 17. 4.

„Aleluja! Vstal z mrtvých Kristus oslavený…“ zpívá se v jedené z velikonočních písní a my už opravdu teď můžeme prožívat tuto velkou radost Velikonoc! Postní doba je za námi, čas pokání, odříkání, očištění od našich špatností, obrácení se k Bohu a teď můžeme hledět vstříc k našemu vzkříšenému Kristu! Jak jsem prožívali ve farnosti sv. Mikuláše jednotlivé dny Velikonočního tridua a veselí velikonočního pondělí můžeme vidět v naší fotogalerii.

Večerem zeleného čtvrtka se dostáváme do bezprostřední blízkosti všech událostí, které budeme s Kristem prožívat. Znovu se ocitáme při poslední večeři, při které nás Kristus obdařil několika dary. Dává nám příklad blíženecké lásky, jak sloužit jeden druhému, ustanovuje svátost kněžství a především nám dává sám sebe v eucharistii. Mše sv. měla slavnostní ráz a když se naposledy při Gloria rozezněly zvony, až zamrazilo v zádech a jakási podivná úzkost vstoupila do srdce, při vzpomínce na události, které budou další dny následovat – už aby byla zase sobota večer a mohli jsme zvony znovu uslyšet! Na závěr mše sv. byla, za doprovodu zvuku dřevěných klapaček, přenesena do boční kaple, ve které byl umístěn svatostánek, Nejsvětější svátost, eucharistie předem proměněná pro obřady Velkého pátku. Následovala adorace a potom kněz s jáhnem odstrojili oltář, sundali z něho svíce a plátna. Jako by nám to mělo připomenout opuštěnost Krista v Getsemanské zahradě. Kostel zůstal potom otevřený dlouho do večera pro soukromou adoraci, abychom aspoň chvíli mohli s Kristem v Getsemanech být.

Zelený čtvrtek 17. 4.Zelený čtvrtek 17. 4.Zelený čtvrtek 17. 4.Zelený čtvrtek 17. 4.
Zelený čtvrtek 17. 4.Zelený čtvrtek 17. 4.Zelený čtvrtek 17. 4.Zelený čtvrtek 17. 4.
Zelený čtvrtek 17. 4.Zelený čtvrtek 17. 4.Zelený čtvrtek 17. 4.Zelený čtvrtek 17. 4.
Zelený čtvrtek 17. 4.Zelený čtvrtek 17. 4.Zelený čtvrtek 17. 4.Zelený čtvrtek 17. 4.
Zelený čtvrtek 17. 4.Zelený čtvrtek 17. 4.Zelený čtvrtek 17. 4.Zelený čtvrtek 17. 4.
Zelený čtvrtek 17. 4.Zelený čtvrtek 17. 4.Zelený čtvrtek 17. 4.Zelený čtvrtek 17. 4.
Zelený čtvrtek 17. 4.Zelený čtvrtek 17. 4.