Vezmi a čti celou Bibli
TOPlist

Téma týdne

Téma týdne
Strach a neklid ztěžují život

Ježíš řekl svým učedníkům: "Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí." (srov. J 14, 27)

30.4.2016, 19

Ježíš má své učedníky rád, o tom není pochyb. Dá se to poznat i z toho, co jim přál, když se s nimi loučil: Aby se nebáli a aby měli v sobě jeho pokoj.

Strach a neklid ztěžují život. Když máme strach z Boha a z druhých lidí, když se strachujeme o své nejbližší, o svou budoucnost, přestáváme být svobodní a stáváme se bezmocnými, nejistými, neschopnými činů. Když máme v srdci neklid, šíříme kolem sebe zmatek, jsme podráždění, a druhým se nechce být v naší blízkosti.

Ježíš nás chce strachu a nepokoje uchránit: Posílá nám na pomoc svého Ducha – Přítele, Pomocníka, Utěšitele, Přímluvce - Dárce pokoje. 

Ježíšův pokoj  si dát sami nemůžeme, je to dar. 
Je to stav našeho srdce, našeho nitra. 
Prosme o tento dar s důvěrou, 
že Bůh ošetří naše rány a ví, po čem toužíme.
Nechme své srdce naplnit jeho pokojem 
a šiřme jej dál.

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.