Vezmi a čti celou Bibli
TOPlist

Téma týdne

Téma týdne
Konečné slovo má vzkříšení, nikoli naše temné chvíle. To je dobrá zpráva…

Chci vám, bratři, vyložit radostnou zvěst, kterou jsem vám už hlásal. Vy jste ji přijali a jste v tom pevní. Vyučil jsem vás především v tom, co jsem sám přijal, že Kristus umřel ve shodě s Písmem za naše hříchy; že byl pohřben a že vstal z mrtvých třetího dne ve shodě s Písmem. (srov. 1Kor 15,1-4)

6.2.2016, 19

Slovo „evangelium“ znamená dobrou, radostnou zprávu. V čem je tato zpráva dobrá a radostná?

Je zprávou o Ježíšově životě, o jeho smrti na kříži a o jeho vzkříšení. Na Ježíšově příběhu se můžeme stále učit, že konečné slovo má „vzkříšení“, nikoli naše „temné“ chvíle, i když nám to tak může někdy připadat. Svěříme-li se Bohu, dočkáme se vyřešení našich těžkostí způsobem, které dají našemu prožívání smysl.

Je zprávou, ve které jsou příběhy ze života. Je o lidech, kteří už nevědí, jak v životě jít dál, o lidech, kterými okolí opovrhuje, o lidech strachujících se o sebe sama, o lidech vyvyšujících se nad druhé, o lidech neschopných zříci se svého majetku. Je o lidech nešťastných, nemocných, opuštěných, slabých, toužících po lásce…

Je zprávou o Ježíšově láskyplném přístupu ke všem lidem bez ohledu na jejich hříšnost, o jeho nikdy nekončící připravenosti odpouštět, o jeho touze činit nás šťastnými…

Evangelia jsou dobrou zprávou o Ježíši, který nám svým příběhem vypověděl a stále vypovídá o tom, jaký je Bůh. Že je to Bůh milující, odpouštějící, pomáhající a je stále s námi:

„Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání věků.“ (Mt 28,20)

 

 

Inspirováno knihou 
"Země bez obzoru" od Ladislava Heryána,
kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad.

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.