PULS
Vezmi a čti celou Bibli
TOPlist

Aktuálně

Veřejná sbírka na pastorační centrum Kapucín

Záznam z přímého přenosu mše sv. na Boží hod velikonoční

Májové mariánské pobožnosti

 • Ve všední dny půl hodiny před ranní i večerní mší sv. růženec a po mši sv. zpívaná litanie
 • Každý květnový čtvrtek v 17 hod. v kapli v Bohumilicích
 • 24. 5. - 31. 5. v 18 hod. v Mariánské kapli na Hradišti
 • 24.5. - Noc kostelů: mše sv. v 17 hod. u sv. Kříže, od 18 hod. programy v kostelích; více v plakátku

 • 30.5. Nanebevstoupení Páně - mše sv. jako obvykle v 8 a v 18 hod.

 • 1.6. 1. sobota - v 18 hod. měsíční pouť v Hlubokých MašůvkáchP. Jan Krbec; autobus v 17 hod.

 • 2.6.

  • v 10 hod. u sv. Kříže 1. sv. přijímání dětí
  • od 15 hod. dětský den na faře v Louce
 • 6.6. - v 9 hod. setkání seniorů: Muzeum Velké Moravy na Hradišti, autobus č. 817 v 9 hod.

 • 7.6. 1. pátek - adorace a sv. zpověď od 15 hod. u sv. Kříže

 • 9.6.

  • Boží hod svatodušní - mše sv. jako obvykle v neděli
  • v 15 hod. měsíční modlitba v popické kapli (místo 16.6.)
 • 10.6. pondělí po svatodušní neděli - nový svátek Panny Marie, Matky církve: mše sv. v 8 a v 18 hod. u sv. Kříže, starý poutní den u obrazu P. Marie Znojemské (svatodušní pondělí a Narození P. Marie)

 • 14.6. - v 17 hod. u sv. Kříže mše sv. pro děti s programem na závěr roku

 • 13.-15. 6. - u sv. Antonína na Hradišti v 18 hod. růženec, v 18:30 hod. mše sv.

 • 16.6. - pouť u sv. Antonína na Hradišti: v 15:30 hod. růženec, v 16 hod. mše sv.

 • 20.6.

  • v 18 hod. u sv. Kříže oslava Božího Těla s průvodem do kláštera
  • setkání seniorů na faře u sv. Kříže - závěrečné setkání
 • 21.6. - v 19 hod. u sv. Michala koncert ke dni hudby: Znojemský komorní orchestr, Minima

 • 22.6. - v 9 hod. jáhenské a kněžské svěcení v Brně na Petrově

 • 23.6.

  • v 9 hod. u sv. Mikuláše mše sv. a průvod Božího Těla kolem kostela
  • v 15 hod. ve Slavonicích primiční mše sv., novokněz Štěpán Trčka
  • v 16 hod. ve svatováclavské kapli koncertní evangelické nešpory
 • 26.6. - v 19 hod. modlitební setkání s rakouskými věřícími u Svatého kamene za Hnanicemi (Heiliger Stein); autobus nepojede

 • 30.6. - v 10 hod. v Břežanech oslava 160 let kongregace a 200 let dostavby zámku, o. biskup Vojtěch

Pozvánka na Formační studium na Institutu františkánských studií - viz plakátek