Vezmi a čti celou Bibli
TOPlist

Aktuálně

Svatá brána Roku milosrdenství ve Znojmě v kostele sv. Kříže

Svatá brána byla otevřena v sobotu 19. 12. 2015
Přístupná každý den 7 - 19 hod.

Svatá brána

Poutní den každý pátek:

Ostatní dny:

Zavření Svaté brány 12. 11. 2016

Více ve článku

Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství

Možnost získat odpustky - více v plakátku

Skutky milosrdenství

Detail kříže ve Svaté bráně


Vyučování náboženství v novém školním roce

V základních školách se děti přihlásí u třídních učitelů, vyučování ve školách začne v týdnu od 3. 10.
Na faře u sv. Mikuláše bude první setkání dětí na vyučování náboženství v pátek 30. 9. v 15:30 hod.
Přihláška ke stažení zde 

 • 30.9. - pouť lékařů, lékárníků a zdravotních sester u Svaté brányod 15 hod. adorace, v 17 hod. mše sv., kázání P. Marek Vácha

 • 1.10. 1. sobota - v 18 hod. měsíční pouť v Hlubokých Mašůvkách; autobus ze Znojma v 17 hod.

 • 6.10.

  • v 9 hod. u sv. Kříže mše sv. při kněžské rekolekci
   (v 8 hod. mše sv. nebude)
  • v 17 hod. setkání starších biřmovanců na faře u sv. Mikuláše
  • ve 20 hod. adorace před 1. pátkem u sv. Mikuláše
 • 7.10. 1. pátek - pouť dominikánské rodiny u Svaté brány: od 15 hod. adorace a sv. zpověď, v 17 hod. mše sv., otec provinciál

 • 13.10. - setkání seniorů: výlet na Nový Hrádek

 • 14.10. - pouť seniorů u Svaté brány: od 15 hod. adorace, v 17 hod. mše sv.

 • 16.10. - v 15 hod měsíční modlitba v popické kapli

 • 21.10. - pouť za pronásledované křesťany a uprchlíky u Svaté brányod 15 hod. adorace, v 17 hod. mše sv.

 • 23.10. - při mších sv. sbírka na misie

 • 27.10.

  • v 9 hod. setkání seniorů: krypty ve znojemských kostelích
  • v 19 hod. velký koncert u sv. Mikuláše: Oratorium sv. Ludmila, A. Dvořák
 • 28.10. - pouť za národ u Svaté brány: od 15 hod. adorace, v 17 hod. mše sv., o. biskup Vojtěch Cikrle

 • 30.10.

  • začíná zimní čas, hodiny se posunou o 1 hod. zpět
  • v 15 hod. mše sv. v obřadní síni na hřbitově
 • 1.11. slavnost Všech svatých - mše sv. v 8 hod. u sv. Jana Křtitele, v 16 hod. a v 18 hod. u sv. Kříže

 • 2.11. Památka zemřelých - mše sv. v 8 hod. u sv. Jana Křtitele a v 18 hod. u sv. Kříže

 • 3.11. - ve 20 hod. adorace před 1. pátkem u sv. Mikuláše

 • 4.11. 1. pátek - pouť za zemřelé u Svaté brány: od 15 hod. adorace, v 17 hod. mše sv.

 • 5.11. 1. sobota - měsíční pouť v Hlubokých Mašůvkách už v 17 hod.

Říjnové růžencové pobožnosti

Každý všední den růženec s písní:

 • v 7:30 hod. u sv. Jana Křtitele
 • v 17:30 hod. u sv. Kříže (v pátek v 16:30 hod.), vedou různá společenství z farností Znojma

Příprava mladých na biřmování, které by mělo být v květnu 2017, se koná každý sudý pátek v 19:30 na faře u sv. Mikuláše společně, z více farností okolí Znojma.
Starší zájemci se nyní mohou přihlásit po mších sv. v sakristii