PULS
Vezmi a čti celou Bibli
TOPlist

Aktuálně

Dle nařízení ministerstva zdravotnictví je povinné nošení ochrany úst i nosu ve všech vnitřních prostorách. Toto se týká i kostelů a všech bohoslužeb (nehledě na počet účastníků).

Sv. přijímání se má podávat výhradně na ruku, vynechávat pozdravení pokoje a neužívat svěcenou vodu v kropenkách.

Pokyny brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi (19. září 2020)
Do kostela se šesti „R“

 • 28.9. slavnost sv. Václava – mše sv. v 8 a v 18 hod. u sv. Kříže, v 9 hod. u sv. Mikuláše (malá neděle), v 10 hod. poutní mše sv. v Louce

 • 29.9. svátek sv. archandělů – v kostele sv. Michala mše sv. v 8 a v 18 hod.; jinde mše sv. nebude

 • 2.10. 1. pátek – od 15 hod. adorace a sv. zpověď u sv. Kříže, v 17 hod. mše sv.

 • 3.10. 1. sobota – v 18 hod. měsíční pouť v Hlubokých Mašůvkách; autobus v 17 hod.

 • 8.10. – v 9 hod. setkání seniorů na faře u sv. Kříže, jáhen Milan

 • 18.10.

  • při bohoslužbách sbírka na misie
  • v 15 hod. měsíční modlitba v popické kapli
 • 22.10. – setkání seniorů: pěší výlet z Citonic, autobus č. 816 v 9:02

 • 25.10. – začíná zimní čas, hodiny se posunou o 1 hod. zpět

 • 30.10. – od 15 hod. u sv. Kříže příležitost ke sv. zpovědi před svátkem Všech svatých

 • 1.11. slavnost Všech svatých – mše sv. jako v obvyklou neděli, v 15 hod. také mše sv. v obřadní síni na znojemském hřbitově

 • 2.11. Památka zemřelých – mše sv. v 8 hod. u sv. Jana Křtitele a v 18 hod. u sv. Kříže

 • 6.11. 1. pátek – od 15 hod. adorace a sv. zpověď u sv. Kříže, v 17 hod. mše sv.

 • 7.11. 1. sobota – v 17 hod. měsíční pouť v Hlubokých Mašůvkách; autobus v 16 hod.

 • 11.11. sv. Martina – v 18 hod. mše sv. se žehnáním vína ve Svatováclavské kapli (u sv. Kříže mše sv. nebude)

 • 15.11. – v 15 hod. měsíční modlitba v popické kapli

 • 17.11. sv. Alžběty – mše sv. v 8 a v 18 hod. v kostele sv. Alžběty

 • 22.11. – sbírka na Charitu (místo 31.5.)

 • 29.11. 1. adventní neděle – při mších sv. žehnání adventních věnců

Vyučování náboženství

V základních školách se děti přihlásí u třídních učitelů, vyučování ve školách začne v týdnu od 5.10.
Na faře u sv. Mikuláše bude první setkání všech dětí na vyučování náboženství v pátek 2.10.

Růžencová pobožnost v měsící říjnu každý všední den:

 • v 7:30 růženec s písní u sv. Jana Křtitele
 • v 17:30 u sv. Kříže (v pátek v 16:30), vedou různá společenství z farností Znojma

Odpustky pro duše v očistci je možné získávat týden před i po svátku Všech svatých, který je 1.11. Podmínky jsou: sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysly Svatého otce a návštěva hřbitova s modlitbou za zemřelé.

Setkání biřmovanců zatím bude odloženo na později.

Příprava na křest dospělých každou neděli v 9 hod. v sále kláštera u sv. Kříže.

Modlitba u Mariánského sloupu v Praze

Modlitba pro čas epidemie od Kerry Weber (editorka magazínu America, celostátního týdeníku amerických jezuitů)

Záznam z přímého přenosu mše sv. na Boží hod velikonoční

Sbírka na pastorační centrum Kapucín