Vezmi a čti celou Bibli
TOPlist

Aktuálně

Noc kostelů 9. 6. 2017 od 18 do 22 hod.

Májové pobožnosti - půl hodiny před mší sv. růženec, mše sv. s promluvou a zpívaná litanie

 • v pondělí až pátek při ranní i večerní mši sv.
 • v sobotu a neděli při večerní mši sv.
 • 28.-31.5. - v 18 hod. májová pobožnost se mší sv. v Mariacelské kapli na Hradišti

 • 1.6. - ve 20 hod. u sv. Mikuláše adorace před 1. pátkem

 • 2.6.

  • 1. pátek - od 15 hod. adorace a sv. zpověď u sv. Kříže
  • v 18:30 hod. v sále kláštera setkání po biřmování
 • 3.6.

  • 1. sobota - v 18 hod. měsíční pouť v Hlubokých Mašůvkách; autobus v 17 hod.
  • od 14 hod. soustředění o Duchu sv. v sále kláštera, sraz v kostele sv. Kříže
  • v 18 hod. u sv. Kříže vigilie seslání Ducha sv., pak adorace do 20 hod. s možností individuální přímluvné modlitby za naplnění Duchem sv.
 • 4.6.

  • Boží hod svatodušní, při mších sv. sbírka na Charitu
  • ve 14 hod. svátostné požehnání u sv. Kříže, od 14:30 hod. Farní den v prostorách kláštera a fary u sv. Kříže - více v plakátku
 • 8.6. - v 9 hod. setkání seniorů na faře u sv. Kříže: pěší pouť do Svaté země

 • 10.6. - od 16:30 hod. u sv. Mikuláše 1. sv. zpověď dětí

 • 11.6.

  • v 9 hod. u sv. Mikuláše 1. sv. přijímání dětí
  • pouť u sv. Antonína na Hradišti: v 15:30 hod. růženec, v 16 hod. mše sv.
 • 12. a 13.6. - u sv. Antonína na Hradišti v 18 hod. růženec, v 18:30 hod. mše sv.

 • 15.6. - v 18 hod. u sv. Kříže oslava Boží Těla s průvodem do kláštera

 • 16.6. - v 17 hod. u sv. Kříže mše sv. pro děti s programem na závěr roku

 • 18.6.

  • v 9 hod. u sv. Mikuláše oslava Božího Těla s průvodem
  • v 15 hod. v Popické kapli mše sv. s průvodem Božího Těla do farního kostela
 • asi 21.6. - v 19 hod. modlitební setkání s rakouskými věřícími u Svatého Kamene za Hnanicemi (Heiliger Stein); autobus nepojede

 • 22.6. - setkání seniorů: o správném používání trekingových holí

 • 24.6. - v 9 hod v Brně na Petrově svěcení jáhnů a nového kněze;
  jako trvalý jáhen přijme svěcení také Ing Radovan Jiřík, původem ze Znojma, nyní v Brně

 • 25.6. - při mších sv. sbírka na kněžský seminář

 • 1. a 2.7. - hlavní pouť v Hlubokých Mašůvkách

 • 2.7. - v 15 hod. oslava 250 let kostela v Hrádku, o. biskup Konzbul