Vezmi a čti celou Bibli
TOPlist

Aktuálně

Svatá brána Roku milosrdenství ve Znojmě v kostele sv. Kříže

Svatá brána byla otevřena v sobotu 19. 12. 2015
Přístupná každý den 7 - 19 hod.

Svatá brána

Poutní den každý pátek:

Ostatní dny:

Zavření Svaté brány 12. 11. 2016

Více ve článku

Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství

Možnost získat odpustky - více v plakátku

Skutky milosrdenství

Detail kříže ve Svaté bráně


Znojemské historické vinobraní 2016 v kostelech - více v plakátku

 • 1.9. Den modliteb za přírodu - v 18 hod. mše sv. na Hradišti u Samaritánky (večerní mše sv. u sv. Kříže a adorace před 1. pátkem nebude)

 • 2.9. 1. pátek - adorace a sv. zpověď u sv. Kříže od 15 hod., mše sv. v 17 hod., pouť učitelů, vychovatelů a katechetů - P. Tomáš Koumal z Brna

 • 3.9. 1. sobota - v 18 hod. měsíční pouť v Hlubokých Mašůvkách - Dr. Karel Simandl; autobus ze Znojma v 17 hod.

 • 4.9.

  • v 9 hod. u sv. Mikuláše a v 10 hod. u sv. Kříže mše sv. pro děti na zahájení školního roku
  • v 15 hod. v sále dominikánského kláštera přednáška Marty Ochmanové: Zážitky z Angoly
  • v 17 hod. modlitební setkání na faře u sv. Kříže
  • ve 20 hod. koncert u sv. Michala
 • 8.9. Svátek Narození P. Marie - v kostele sv. Kříže pouť u milost. obrazu, mše sv. v 9 hod. při kněžské rekolekci, v 18 hod. poutní; (jinde mše sv. nebude)

 • 9.9. - u sv. Kříže mariánská pouť u Svaté brány: mše sv. v 8 a v 17 hod., od 15 hod. adorace, sv. zpověď v 19:30 hod., večer setkání mladých biřmovanců na faře u sv. Mikuláše

 • 10.9. - od 14 hod. odpoledne pro kluky na faře u sv. Kříže

 • 11.9.

  • v 17 hod. koncert u sv. Kříže - orchestr Brastconection
  • v 17 hod. setkání účastníků obnovy v Duchu svátém v kostele sv. Jana Křtitele
 • 16.9. Znojemské vinobraní - u sv. Kříže: od 15 hod. adorace a sv. zpověď, v 17 hod. mše sv., děkovná pouť u Svaté brány

 • 17.9. Znojemské vinobraní

  • ve 12 hod. mše sv. na poděkování za úrodu u sv. Mikuláše, pouť u P. Marie Chlebové
  • v 17 hod. u sv. Mikuláše a v 18 hod. u sv. Michala sváteční koncert
 • 18.9. - v 15 hod. v Popické kapli měsíční modlitba za víru v příhraničí

 • 23.9. - v 17 hod. u Svaté brány pouť Charity, sociálních služeb, bezdomovců - biskup Pavel Posád

 • 25.9. - sbírka na podporu pastorace a kněží brněnské dieceze

 • 28.9. Slavnost sv. Václava - mše sv. v 8 a v 18 hod. u sv. Kříže, v 9 hod. u sv. Mikuláše (malá neděle)

 • 29.9. Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela - v 8 a v 18 hod. mše sv. v kostele sv. Michala; (jinde mše sv. nebudou)

 • 30.9. - v 17 hod. u Svaté brány pouť lékařů, lékárníků a zdravotních sester

 • 1.10. 1. sobota - v 18 hod. měsíční pouť v Hlubokých Mašůvkách; autobus ze Znojma v 17 hod.

Vyučování náboženství v novém školním roce

V základních školách se děti přihlásí u třídních učitelů, vyučování ve školách začne v týdnu od 3. 10.
Na faře u sv. Mikuláše bude první setkání dětí na vyučování náboženství v pátek 30. 9. v 15:30 hod.

Příprava mladých na biřmování, které by mělo být v květnu 2017, se koná každý sudý pátek v 19:30 na faře u sv. Mikuláše společně, z více farností okolí Znojma