PULS
Vezmi a čti celou Bibli
TOPlist

Aktuálně

Sbírka na pastorační centrum Kapucín

Pro farnosti Znojma a okolí začne společná příprava na biřmování vždy v pátek v lichém týdnu v 19 hod. na faře u sv. Mikuláše. První setkání v pátek 17. 1. Od 15 let výše, je třeba se přihlásit.

 • 30.1. – v 9 hod. setkání seniorů na faře u sv. Kříže, sestry Spasitelky

 • 1.2. 1. sobota – v 17 hod. měsíční pouť v Hlubokých Mašůvkách, autobus ze Znojma v 16 hod.

 • 2.2. Hromnice – mše sv. jako v neděli vždy s požehnáním svící, svatoblažejské požehnání

 • 3.2. – po každé mši sv. Svatoblažejské požehnání

 • 7.2. 1. pátek – od 15 hod. adorace a sv. zpověď u sv. Kříže

 • 11.2. den nemocných – mše sv. v 8 a v 18 hod. v kostele sv. Alžběty u staré nemocnice, jinde mše sv. nebude

 • 13.2. – v 9 hod. setkání seniorů na faře u sv. Kříže: sv. Valentýn

 • 16.2. – v 15 hod. v popické kapli měsíční modlitba za víru v příhraničí

 • 23.2. – při mších sv. sbírka na Haléř sv. Petra

 • 26.2. Popeleční středa, den přísného postu, začíná postní doba

  • mše sv. v 8 hod. u sv. Jana Křtitele, v 16 a v 18 hod. u sv. Kříže, vždy s udělováním popelce
  • v 19:30 hod. křížová cesta po městě od Getsemanské kaple na náměstí TGM
 • 27.2. – v 9 hod. setkání seniorů na faře u sv. Kříže: rok v Bulharsku

 • 6.3. 1. pátek – od 15 hod. adorace a sv. zpověď u sv. Kříže

 • 7.3. 1. sobota – v 17 hod. měsíční pouť v Hlubokých Mašůvkách, autobus ze Znojma v 16 hod.

 • 12.3. – setkání seniorů: v 8:12 hod. autobus č. 108 do Brna

Záznam z přímého přenosu mše sv. na Boží hod velikonoční