PULS
Vezmi a čti celou Bibli
TOPlist

Aktuálně

Sbírka na pastorační centrum Kapucín

Záznam z přímého přenosu mše sv. na Boží hod velikonoční

 • 24.10. – v 9 hod. setkání seniorů: v 8:52 autobusem č. 801 do Kuchařovic, návštěva zajímavé školy

 • 27.10. – začíná zimní čas, hodiny se posunou o 1 hodinu zpět

 • 1.11. Slavnost Všech svatých, 1. pátek

  • u sv. Jana Křitele mše sv. v 8 hod.
  • u sv. Kříže od 15 hod. adorace a sv. zpověď, v 17 hod. mše sv.
 • 2.11.

  • Památka zemřelých – mše sv. v 8 hod. u sv. Jana Křtitele a v 18 hod. u sv. Kříže
  • 1. sobota – měsíční pouť v Hlubokých Mašůvkách už v 17 hod., autobus ze Znojma v 16 hod.; mši sv. povede P. Jan Sokulski z Tasovic
 • 3.11. – v 15 hod. mše sv. v obřadní síni na znojemském hřbitově

 • 11.11. sv. Martina – mše sv. s žehnáním vína v 18 hod. ve Svatováclavské kapli; u sv. Kříže mše sv. nebude

Říjnové růžencové pobožnosti

Každý všední den:

 • v 7:30 u sv. Jana Křtitele růženec s písní
 • v 17:30 u sv. Kříže (v pátek v 16:30), vedou různá společenství z farností Znojma

Víkendový Kurz partnerství 2019 - 2020: pozvánka a více informací viz informační leták