PULS
Vezmi a čti celou Bibli
TOPlist

Aktuálně

Zatím do 26. 10. včetně nedělí se v kostelích ve Znojmě nekonají veřejné bohoslužby, úmysly zapsané na mše sv. se slouží soukromě, protože je dovolena účast pouze 6 lidí. Hlavní kostely budou přes den otevřeny k soukromé adoraci.

Vzhledem k aktuální situaci do odvolání uděluje biskup Vojtěch Cikrle věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

Vyučování náboženství a jiná setkání se v tyto dny nekonají.

Duchovní slovo ke 29. neděli v mezidobí

 • 25.10. – začíná zimní čas, hodiny se posunou o 1 hod. zpět

 • 30.10. – od 15 hod. u sv. Kříže příležitost ke sv. zpovědi před svátkem Všech svatých

 • 1.11. slavnost Všech svatých – mše sv. jako v obvyklou neděli, v 15 hod. také mše sv. v obřadní síni na znojemském hřbitově

 • 2.11. Památka zemřelých – mše sv. v 8 hod. u sv. Jana Křtitele a v 18 hod. u sv. Kříže

 • 6.11. 1. pátek – od 15 hod. adorace a sv. zpověď u sv. Kříže, v 17 hod. mše sv.

 • 7.11. 1. sobota – v 17 hod. měsíční pouť v Hlubokých Mašůvkách; autobus v 16 hod.

 • 11.11. sv. Martina – v 18 hod. mše sv. se žehnáním vína ve Svatováclavské kapli (u sv. Kříže mše sv. nebude)

 • 15.11. – v 15 hod. měsíční modlitba v popické kapli

 • 17.11. sv. Alžběty – mše sv. v 8 a v 18 hod. v kostele sv. Alžběty

 • 22.11. – sbírka na Charitu (místo 31.5.)

 • 29.11. 1. adventní neděle – při mších sv. žehnání adventních věnců

Růžencová pobožnost v měsící říjnu každý všední den:

 • v 7:30 růženec s písní u sv. Jana Křtitele
 • v 17:30 u sv. Kříže (v pátek v 16:30), vedou různá společenství z farností Znojma

Odpustky pro duše v očistci je možné získávat týden před i po svátku Všech svatých, který je 1.11. Podmínky jsou: sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysly Svatého otce a návštěva hřbitova s modlitbou za zemřelé.

Modlitba pro čas epidemie od Kerry Weber (editorka magazínu America, celostátního týdeníku amerických jezuitů)

Záznam z přímého přenosu mše sv. na Boží hod velikonoční

Sbírka na pastorační centrum Kapucín