PULS
Vezmi a čti celou Bibli
TOPlist

Aktuálně

Ranní roráty pro děti v kapli sester dominikánek o sobotách 8., 15. a 22. 12. vždy v 7 hod. Začíná se průvodem s lampičkami v křížové chodbě.

Mimořádná příležitost ke sv. zpovědi v kostele sv. Kříže na Dolní České

 • od pondělí 17. 12. do čtvrtka 20. 12. vždy od 16 do 18 hod.
 • v pátek 21. 12. od 15 do 18 hod.

Duchovní koncerty v adventu a o Vánocích - viz plakátek ke stažení

Pastorační centrum Kapucín - viz plakátek ke stažení

 • 16.12 - v 15 hod. v popické kapli měsíční modlitba za víru v příhraničí

 • 20.12. - v 9 hod. setkání seniorů na faře u sv. Kříže

 • 22.12. - v 18 hod. u sv. Mikuláše adventní koncert Květinky

 • 23.12. - v 18 hod. u kostela sv. Kříže přivítání Betlémského světla ve Znojmě, pak průvod na náměstí TGM a malý živý betlém u kostela sv. Jana Křtitele; vzít s sebou lampičky a zvonky

 • 24.12. Štědrý den - mše sv:

  • v 15 hod. u sv. Mikuláše
  • v 16 hod. u sv. Kříže
  • ve 21 hod. v Louce
  • ve 22 hod. u sv. Kříže a na Hradišti
  • ve 24 hod. u sv. Mikuláše
 • 25.12. Boží hod vánoční - mše sv.:

  • v 8 a 10 hod. u sv. Kříže
  • v 9 hod. u sv. Mikuláše
  • v 11 hod. u sv. Alžběty
  • v 18 hod. u sv. Michala
 • 26.12. sv. Štěpána

  • mše sv.:
   • v 8 a 10 hod. u sv. Kříže
   • v 9 hod. u sv. Mikuláše
   • v 11 hod. u sv. Alžběty
   • v 18 hod. u sv. Michala
  • v 15:30 hod. v kostele sv. Kříže vánoční koncert: Komorní orchestr, sólisté a sbor od sv. Kříže
  • v 18 hod. u sv. Mikuláše cimbálové koledy
 • 27.12. - v 19 hod. u sv. Mikuláše vánoční koncert L. Minky

 • 29.12. - v 17 hod. u sv. Mikuláše varhanní koncert M. Čecha

 • 30.12. Svátek Svaté Rodiny - mše sv. s obnovou manželských slibů:

  • v 8 a 10 hod. u sv. Kříže
  • v 9 hod. u sv. Mikuláše
  • v 11 hod. u sv. Alžběty
  • v 18 hod. u sv. Michala
 • 31.12. - mše sv. v 15 hod. u sv. Mikuláše a v 17 hod. u sv. Kříže se svátostným požehnáním na ukončení roku

 • 1. 1. 2019 Nový rok - mše sv.:

  • v 8 a 10 hod. u sv. Kříže
  • v 9 hod. u sv. Mikuláše
  • v 11 hod. u sv. Alžběty
  • v 18 hod. u sv. Michala
 • 5.1. 1. sobota - v 17 hod. měsíční pouť v Hlubokých Mašůvkách; autobus ze Znojma v 16 hod.

 • 6.1. Zjevení Páně - mše sv. vždy se žehnáním vody, křídy, kadidla:

  • v 8 a 10 hod. u sv. Kříže
  • v 9 hod. u sv. Mikuláše
  • v 11 hod. u sv. Alžběty
  • v 18 hod. u sv. Michala
 • 13.1. Křtu Páně

  • mše sv. jako v neděli, končí vánoční doba
  • v 15 hod. v popické kapli měsíční modlitba za víru v příhraničí
 • 20.1. - v 17 hod. v kapli sester v dominikánském klášteře ekumenická bohoslužba

 • 31.1. - v 9 hod. setkání seniorů na faře u sv. Kříže

 • 1.2. 1. pátek - od 15 hod. adorace a sv. zpověď v kostele sv. Kříže, mše sv. v 17 hod.

 • 2.2.

  • Hromnice - mše sv. v 8 hod. u sv. Jana Křtitele a v 18 hod. u sv. Kříže, vždy s požehnáním svící
  • 1. sobota - v 17 hod. měsíční pouť v Hlubokých Mašůvkách; autobus ze Znojma v 16 hod.
 • 3.2. - po každé mši sv. svatoblažejské požehnání

 • 11.2. den nemocných - mše sv. v 8 a v 18 hod v kostele sv. Alžběty u staré nemocnice (jinde mše sv. nebude)

 • 17.2. - v 15 hod. v popické kapli měsíční modlitba za víru v příhraničí

 • 24.2. - při mších sv. sbírka na Haléř sv. Petra

 • 6.3. Popeleční středa, den přísného postu, začíná postní doba

  • mše sv. v 8 hod. u sv. Jana Křtitele, v 16 a v 18 hod. u sv. Kříže, vždy s udělováním popelce
  • v 19:30 hod. křížová cesta po městě od kostela sv. Alžběty