PULS
Vezmi a čti celou Bibli
TOPlist

Aktuálně

Veřejná sbírka na pastorační centrum Kapucín

Farní zpravodaj číslo 3/2019 ke stažení

Záznam z přímého přenosu mše sv. na Boží hod velikonoční

 • 16.6. - pouť u sv. Antonína na Hradišti: v 14:30 hod. růženec, v 15 hod. mše sv.

 • 20.6.

  • v 18 hod. u sv. Kříže oslava Božího Těla s průvodem do kláštera
  • setkání seniorů na faře u sv. Kříže - závěrečné setkání
 • 21.6. - v 19 hod. u sv. Michala koncert ke dni hudby: Znojemský komorní orchestr, Minima

 • 22.6. - v 9 hod. jáhenské a kněžské svěcení v Brně na Petrově

 • 23.6.

  • v 9 hod. u sv. Mikuláše mše sv. a průvod Božího Těla kolem kostela
  • při každé mši sv. sbírka na kněžský seminář
  • v 14:30 hod. ve Slavonicích primiční mše sv., novokněz Štěpán Trčka
  • v 16 hod. ve svatováclavské kapli koncertní evangelické nešpory
 • 26.6. - v 19 hod. modlitební setkání s rakouskými věřícími u Svatého kamene za Hnanicemi (Heiliger Stein); autobus nepojede

 • 30.6. - v 10 hod. v Břežanech oslava 160 let kongregace a 200 let dostavby zámku, o. biskup Vojtěch

 • 5.7.

  • Slavnost sv. Cyrila a Metoděje - mše sv. v 8 hod. u sv. Kříže, v 9 hod. u sv. Mikuláše
  • 1. pátek - od 15 hod. u sv. Kříže adorace a sv. zpověď, mše sv. v 17 hod.
 • 6.7.

  • v 10 hod. mše sv. u pramene řeky Dyje v Panenské Rozsíčce u Třeště
  • 1. sobota - hlavní pouť v Hlubokých Mašůvkách: růženec a mše sv. v 18 hod., průvod na Kalvárii; autobus ze Znojma v 17 hod. (večerní mše sv. u sv. Kříže nebude)
 • 7.7.

  • hlavní pouť v Hlubokých Mašůvkách: mše sv. v 6:00, 7:30, 9:00, 10:30; ve 13 hod. křížová cesta na Kalvárii
  • v 10 hod. v Havraníkách pouť sv. Cyrila a Metoděje
 • 14.7. - v 15 hod. měsíční modlitba za víru v příhraničí v popické kapli

 • 21.7. - v 10:30 hod. poutní mše sv. u kaple sv. Eliáše na Hradišti

 • 28.7. - v 15 hod. pouť sv. Jakuba v Konicích

 • 2.8. Slavnost Porciunkule v kostele sv. Jana Křtitele ve Znojmě

  • mše sv. v 8 a v 17 hod. (u sv. Kříže mše sv. nebude)
  • celý den Výstav Nejsvětější svátosti
  • sv. zpověď 7-12 hod., 15-18 hod.
 • 3.8. - v 18 hod. měsíční pouť v Hlubokých Mašůvkách; autobus ze Znojma v 17 hod.

 • 4.8. - v 18 hod. mše sv. na Novém Hrádku u Lukova v národním parku

 • 8.8. sv. Dominika - u sv. Kříže celodenní Výstav Nejsvětější svátosti, mše sv. v 8 a v 18 hod. (jinde mše sv. nebude), od 15 hod. sv. zpověď

 • 15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie - mše sv. jako v obvyklý den

 • 18.8.

  • v 11 hod. poutní mše sv. na hradě Bítově, v 10:45 hod. průvod od studánky
  • v 15 hod. měsíční modlitba za víru v příhraničí v popické kapli
 • 20.-24.8. - XIX. pěší pouť ze Znojma na Velehrad, více v plakátku

 • 24.8. - ve 11:30 hod. závěrečná poutní mše sv. na Velehradě, biskup Pavel Posád

 • 31.8. - pouť rodin ve Žďáře nad Sázavou

Pozvánka na Formační studium na Institutu františkánských studií - viz plakátek