Vezmi a čti celou Bibli
TOPlist

Aktuálně

Velikonoční sv. zpověď v kostele sv. Kříže

Celodenní postní duchovní obnovy v sále dominikánského kláštera - více v plakátku

Exercicie v Prosiměřicích - více v plakátku

Křížové cesty v postní době - více v plakátku

 • 30.3. - v 9 hod. setkání seniorů na faře u sv. Kříže: rady právníka

 • 1.4.

  • od 9 hod. postní duchovní obnova pro ženy - viz v plakátku výše
  • 1. sobota - v 18 hod. měsíční pouť v Hlubokých Mašůvkách; autobus ze Znojma v 17 hod.
 • 2.4. - odpoledne postní vycházka po duchovních památkách na Hradišti s výkladem dr. Kacetla; sraz ve 13:15 hod. u sýpky na Hradišti

 • 6.4. - ve 20 hod. u sv. Mikuláše adorace před 1. pátkem

 • 7.4. 1. pátek - od 15 hod. adorace a sv. zpověď u sv. Kříže, v 17 hod. mše sv.

 • 8.4. - v 8:30 hod. v Brně na Petrově setkání mládeže s otcem biskupem; autobus od lázní v 6:45 hod.

 • 9.4. Květná neděle

  • svěcení ratolestí při každé mši sv.
  • v 15 hod. křížová cesta na Hradiště
 • 13.4. Zelený čtvrtek

  • v 16 hod. mše sv. u sv. Mikuláše
  • v 18 hod. mše sv. u sv. Kříže, adorace do 22 hod.
 • 14.4. Velký pátek - den přísného postu

  • v 7 hod. „temné hodinky“ v kapli sester
  • v 15:30 hod. křížová cesta u sv. Mikuláše
  • v 16 hod. obřady u sv. Mikuláše
  • v 18 hod. obřady u sv. Kříže
  • ve 21 hod. křížová cesta na Hradiště
 • 15.4. Bílá sobota

  • v 7 hod. „temné hodinky“ v kapli sester
  • od 8 hod. soukromá adorace u Božího hrobu u sv. Mikuláše a u sv. Kříže
   (dary u Božího hrobu jsou na podporu kostelů ve Svaté zemi)
  • v 18 hod. vigilie vzkříšení u sv. Mikuláše
  • ve 20 hod. vigilie se křtem dospělých u sv. Kříže
 • 16.4. Boží hod velikonoční - mše sv. jako v neděli, dopoledne se svěcením pokrmů; sbírka na opravy kostelů

 • 17.4. Velikonoční pondělí - mše sv. jako v neděli

 • 23.4. - v 15 hod. měsíční modlitba v popické kapli

 • 26.4. 550. výročí uctívání obrazu Matky Dobré rady - v kostele sv. Jana Křtitele mše sv. s pobožností v 8 a v 18 hod.

 • 24.-29.4. - týden modliteb za požehnanou úrodu

 • 8.5. - od 6:30 hod. celodenní pěší pouť ze Znojma do Tří Dubů

 • 27.5. - v 10 hod. svátost biřmování v kostele sv. Kříže

 • 9.6. - od 18 hod. Noc kostelů

 • 11.6. - v 9 hod. u sv. Mikuláše 1. sv. přijímání dětí

Příprava mladých na biřmování, které by mělo být v květnu 2017, se koná každý sudý pátek v 19:30 na faře u sv. Mikuláše společně, z více farností okolí Znojma.
Starší zájemci se nyní mohou přihlásit po mších sv. v sakristii