Vezmi a čti celou Bibli
TOPlist

Aktuálně

Exercicie v Prosiměřicích - více v plakátku

 • 18.1. Panny Marie, Matky jednoty křesťanů - začíná týden modliteb za jednotu křesťanských církví

 • 19.1. - v 9 hod. na faře u sv. Kříže setkání seniorů

 • 20.1. - v 19 hod. v kostele sv. Jana Křtitele Tříkrálový koncert Charity

 • 21.1. - v 7 hos. v kapli sester ukončení jubilea 800 let založení dominikánského řádu

 • 22.1. - v 15 hod. v kapli sester dominikánek ekumenická bohoslužba

 • 2.2.

  • Hromnice - mše sv. v 8 hod. u sv. Jana Křtitele a v 18 hod. u sv. Kříže, vždy s požehnáním svící
  • v 9 hod. setkání seniorů na faře u sv. Kříže: beseda o pěší pouti do Compostely
  • ve 20 hod. u sv. Mikuláše adorace před 1. pátkem
 • 3.2. 1. pátek, sv. Blažeje

  • mše sv. v 8 hod. u sv. Jana Křtitele
  • od 15 hod. adorace a sv. zpověď u sv. Kříže, v 17 hod. mše sv.
  • mše sv. vždy se svatoblažejským požehnáním
 • 4.2. 1. sobota - v 17 hod. v Hlubokých Mašůvkách měsíční pouť, svatoblažejské požehnání; autobus ze Znojma v 16 hod.

 • 10.2. den nemocných (místo 11.2.) - mše sv. v 8 a v 18 hod. v kostele sv. Alžběty u staré nemocnice; jinde v ten den mše sv. nebude

 • 11.2. - od 14 hod. na faře u sv. Kříže odpoledne pro kluky

 • 16.2. - v 9 hod. na faře u sv. Kříže setkání seniorů

 • 17.2. - v 17 hod. u sv. Kříže mše sv. pro děti

 • 19.2. - v 15 hod. měsíční modlitba v popické kapli

 • 26.2. - při mších sv. sbírka na Haléř sv. Petra

 • 1.3. Popeleční středa, den přísného postu, začíná postní doba - v 19:30 hod. křížová cesta po městských kostelích

Příprava mladých na biřmování, které by mělo být v květnu 2017, se koná každý sudý pátek v 19:30 na faře u sv. Mikuláše společně, z více farností okolí Znojma.
Starší zájemci se nyní mohou přihlásit po mších sv. v sakristii