PULS
Vezmi a čti celou Bibli
TOPlist

Aktuálně

Prožívání Velikonoc

v mimořádné situaci pandemie koronaviru
v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou

Bohoslužby

se budou konat ve farních kostelích soukromě v obvyklé hodiny na úmysly, které jsou k nim zapsány. Věřící prosíme, aby se v tu dobu duchovně spojili osobní nebo rodinnou modlitbou nebo využili přenosů liturgie v televizi, rozhlasu, internetu.

Mše sv. online
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha
Duchovní slovo ke Květné neděli 2020
Videoseriál Velikonoce v rodině
Manuál pro domácí nedělní bohoslužbu

Velikonoční smíření s Bohem

je možné vykonat osobní modlitbou lítosti a předsevzetím, že využije příležitosti k osobní sv. zpovědi, až to bude možné.

Velikonoční smíření s Bohem

Velikonoční sv. přijímání

je možné přijmout duchovní touhou při sledování mše sv.

Duchovní svaté přijímání

Požehnání velikonočních pokrmů

může rodina vykonat před obědem na Boží hod sama.

Farní kostely

budou přes celé dny otevřené k soukromé adoraci.

Časy soukromých bohoslužeb

Rozpis přenosů z kaple na faře v Louce

 • středa 8. 4. v 18:00 mše sv.
 • Zelený čtvrtek 9. 4. v 18:00 mše sv.
 • Velký pátek 10. 4. v 18:00 obřady na památku umučení Páně, ve 21:00 křížová cesta
 • Bílá sobota 11. 4. ve 20:00 velikonoční vigilie
 • neděle Zmrtvýchvstání Páně 12. 4. v 8:00 mše sv,
 • Velikonoční pondělí 13. 4. v 8:00 mše sv,

Přenosy je možné sledovat na Facebooku farnosti Znojmo-Louka.

Modlitba ke sv. Šebestiánu, Rochu, Rozálii a Karlu Boromejskému za přímluvu v boji proti koronaviru – ke stažení
Tito tzv. moroví světci mají ve Znojmě svůj oltář v kostele sv. Kříže vzadu vpravo, u sv. Mikuláše vpředu vpravo, sochy na morovém sloupu na nám. TGM a kapli uprostřed ulice Napajedla.

Modlitba pro čas epidemie od Kerry Weber (editorka magazínu America, celostátního týdeníku amerických jezuitů)


 • 1.5.

  • v 9:30 hod. pěší pouť mužů v z Vranova nad Dyjí ke sv. Josefu do Jevišovic, mše sv. v cca 15:00 hod., celkem 25 km
  • 1. pátek – adorace a sv. zpověď od 15 hod. u sv. Kříže
 • 2.5.

  • setkání ministrantů v kněžském semináři v Olomouci
  • 1. sobota – v 18 hod. měsíční pouť v Hlubokých Mašůvkách, autobus ze Znojma v 17 hod.
 • 7.5. – v 9 hod. setkání seniorů na faře u sv. Kříže, program Milan Šoba

 • 8.5. – v 6 hod. dívčí pěší pouť z Vranova nad Dyjí do Kostelního Vydří, mše sv.v 19 hod.

 • 17.5. – v 15 hod. v popické kapli měsíční modlitba za víru v příhraničí

 • 21.5.

  • Nanebevstoupení Páně – mše sv. jako obvykle v 8 a v 18 hod.
  • setkání seniorů v 9 hod.
 • 23.5.

  • v Hlubokých Mašůvkách oslava 800 let obce se mší sv. v 10 hod.
  • pekařská pouť v Tasovicích, 200 let od smrti sv. Klementa: program od 15 hod. ve farním kostele , mše sv. v 16 hod., biskup Pavel
 • 31.5. Boží hod svatodušní

  • 1. sv. přijímání dětí
  • při mších sv. sbírka na charitu
 • 1.6. pondělí po svatodušní neděli, svátek Panny Marie, Matky církve – mše sv. v 8 a v 18 hod. u sv. Kříže (staré poutní dny u obrazu Panny Marie Znojemské - svatodušní pondělí a Narození Panny Marie)

 • 5.6.

  • 1. pátek – od 15 hod. adorace a sv. zpověď u sv. Kříže
  • Noc kostelů mše sv. v 17 hod. u sv. Kříže, od 18 hod. programy v kostelích
 • 6.6. 1. sobota – v 18 hod. měsíční pouť v Hlubokých Mašůvkách, autobus ze Znojma v 17 hod.

 • 11.6. svátek Božího Těla – mše sv. v 8 hod. u sv. Jana Křtitele, v 18 hod. u sv. Kříže s průvodem do rajského dvora kláštera

 • 14.6.

  • v 9 hod. u sv. Mikuláše mše sv. a průvod Božího Těla kolem kostela
  • v 15 hod. v popické kapli měsíční modlitba za víru v příhraničí
 • 20.6. – v 9 hod. v Brně na Petrově jáhenské a kněžské svěcení

 • 27.6. – v Blansku primice novokněze Martina

 • 28.6. – při mších sv. sbírka na kněžský seminář

Májové mariánské pobožnosti

 • ve všední dny půl hodiny před ranní i večerní mší sv. růženec a po mši sv. zpívaná litanie
 • 25.5. – 30.5. v 18 hod. v Mariánské kapli na Hradišti

Záznam z přímého přenosu mše sv. na Boží hod velikonoční

Sbírka na pastorační centrum Kapucín