Vezmi a čti celou Bibli
TOPlist

Aktuálně

Svatá brána Roku milosrdenství ve Znojmě v kostele sv. Kříže

Svatá brána byla otevřena v sobotu 19. 12. 2015
Přístupná každý den 7 - 19 hod.

Svatá brána

Poutní den každý pátek:

Ostatní dny:

Zakončení Svatého Roku milosrdenství

Více ve článku

Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství

Možnost získat odpustky - více v plakátku

Skutky milosrdenství

Detail kříže ve Svaté bráně


 • 27.10.

  • v 9 hod. setkání seniorů: krypty ve znojemských kostelích
  • v 19 hod. velký koncert u sv. Mikuláše: Oratorium sv. Ludmila, A. Dvořák
 • 28.10.

  • ranní mše sv. u sv. Kříže výjimečně v 9 hod. (se sborem, který účinkoval na čtvrtečním koncertě); mše sv. v 8 hod. nebude
  • pouť za národ u Svaté brány: od 15 hod. adorace, v 17 hod. mše sv., o. biskup Vojtěch Cikrle
 • 30.10.

  • začíná zimní čas, hodiny se posunou o 1 hod. zpět
  • v 15 hod. mše sv. v obřadní síni na hřbitově
 • 1.11. slavnost Všech svatých - mše sv. v 8 hod. u sv. Jana Křtitele, v 16 hod. a v 18 hod. u sv. Kříže; sv. zpověď od 15 hod.

 • 2.11. Památka zemřelých - mše sv. v 8 hod. u sv. Jana Křtitele a v 18 hod. u sv. Kříže; sv. zpověď od 17 hod.

 • 3.11. - ve 20 hod. adorace před 1. pátkem u sv. Mikuláše

 • 4.11. 1. pátek - pouť za zemřelé u Svaté brány: od 15 hod. adorace a sv. zpověď, v 17 hod. mše sv.; do Svaté brány je možné dát lístek se jmény zemřelých

 • 5.11. 1. sobota - měsíční pouť v Hlubokých Mašůvkách už v 17 hod., novokněz P. Janalík; autobus ze Znojma v 16 hod.

 • 2.-8.11. - oktáva modliteb za zemřelé: každý den po mši sv. v 8 hod. pobožnost v kryptě kostela sv. Jana Křtitele

 • 10.11. předvečer svátku sv. Martina - v 18 hod. mše sv. v kapli sv. Martina - dolní části Svatováclavské kaple, požehnání vína, svatomartinský přípitek
  (u sv. Kříže mše sv. nebude)

 • 11.11. - v 17 hod. poslední páteční pouť u Svaté brány, viz výše

 • 12.11. - v 10 hod. uzavření Svaté brány Roku milosrdenství, viz výše

 • 13.11. - v 15 hod. v Popicích měsíční modlitba za víru v příhraničí

 • 17.11. svátek sv. Alžběty - mše sv. v 8 a v 18 hod. v kostele sv. Alžběty
  (jinde ten den mše sv. nebude)

 • 24.11. - v 9 hod. na faře u sv. Kříže setkání seniorů

 • 27.11. 1. adventní neděle

  • mše sv. se svěcením adventních věnců
  • v 16:30 zahájení Znojemského adventu na náměstí

Říjnové růžencové pobožnosti

Každý všední den růženec s písní:

 • v 7:30 hod. u sv. Jana Křtitele
 • v 17:30 hod. u sv. Kříže (v pátek v 16:30 hod.), vedou různá společenství z farností Znojma

Od 18.11.:
- páteční ranní mše sv. v 8 hod. bude zase bývat u sv. Jana Křtitele
- u sv. Kříže o každém 1. pátku v měsíci od 15 hod. adorace a sv. zpověď

Roráty pro děti ráno v adventní soboty (3.12, 10.12. a 17.12.) v 7 hod. v kapli sester dominikánek; začínají průvodem s lampičkami v křížové chodbě

Příprava mladých na biřmování, které by mělo být v květnu 2017, se koná každý sudý pátek v 19:30 na faře u sv. Mikuláše společně, z více farností okolí Znojma.
Starší zájemci se nyní mohou přihlásit po mších sv. v sakristii