Vezmi a čti celou Bibli
TOPlist

Aktuálně

Májové pobožnosti - půl hodiny před mší sv. růženec, mše sv. s promluvou a zpívaná litanie

Nově každý čtvrtek ve 20 hod. adorace u sv. Mikuláše

 • 26.4. 550. výročí uctívání obrazu Matky Dobré rady - v kostele sv. Jana Křtitele mše sv. s pobožností v 8 a v 18 hod.; jinde v ten den mše sv. nebude 

 • 24.-29.4. - týden modliteb za požehnanou úrodu

 • 29.4.

  • v 18 hod. v Popicích pouť sv. Zikmunda
  • v 19:30 hod. Večer chval u sv. Jana Křtitele
 • 1.5. - pěší pouť mužů z Vranova nad Dyjí ke sv. Josefu do Jevišovic; z Vranova odchod v 9:30 hod., v Jevišovicích v cca 15:30 hod., celkem 25 km

 • 4.5. - ve 20 hod. u sv. Mikuláše adorace před 1. pátkem

 • 5.5. 1. pátek - od 15 hod. adorace a sv. zpověď u sv. Kříže

 • 6.5. - v 18 hod. měsíční pouť v Hlubokých Mašůvkách; autobus v 17 hod.

 • 7.5. - v 15 hod. pouť u Panny Marie ve Slupi, P. Parajka

 • 8.5.

  • pěší pouť do Tří Dubů: odchod v 6:30 hod. od sv. Mikuláše, asi 43 km, mše sv. u Tří Dubů v 19 hod.
  • dívčí pěší pouť z Vranova nad Dyjí do Kosteního Vydří: odchod v 6 hod., 40 km
  • v 18 hod. duchovní setkání u Mariánského sloupu na náměstí TGM
 • 11.5. - v 9 hod. setkání seniorů na zahradě pana Simka

 • 13.5.

  • 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě - mše sv. v 18 hod. u sv. Kříže
  • od 9:30 hod. v Břežanech celodenní duchovní obnova pro manžele
 • 14.5. - v 15 hod. měsíční modlitba v popické kapli; pěší ve 14 hod. z Kraví hory

 • 19.5. - v 18 hod. v sále kláštera přednáška o pronásledování křesťanů

 • 21.5. - v 15 hod. ve svatováclavské kapli koncert skupiny z evangelické církve

 • 25.5.

  • Nanebevstoupení Páně - mše sv. jako obvykle v 8 a v 18 hod.
  • v 9 hod. setkání seniorů
 • 26.5. - od 15 hod. sv. zpověď před biřmováním, v 18 hod. přípravná adorace

 • 27.5. - v 10 hod. svátost biřmování v kostele sv. Kříže, o. biskup Vojtěch

 • 1.6. - ve 20 hod. u sv. Mikuláše adorace před 1. pátkem

 • 2.6. 1. pátek - od 15 hod. adorace a sv. zpověď u sv. Kříže

 • 3.6.

  • v 18 hod. u sv. Kříže vigilie Seslání ducha sv.
  • 1. sobota - v 18 hod. měsíční pouť v Hlubokých Mašůvkách; autobus v 17 hod.
 • 4.6.

  • Boží hod svatodušní, při mších sv. sbírka na Charitu
  • ve 14 hod. svátostné požehnání u sv. Kříže, od 14:30 hod. Farní den v prostorách kláštera a fary u sv. Kříže
 • 9.6. - od 18 hod. Noc kostelů

 • 11.6. - v 9 hod. u sv. Mikuláše 1. sv. přijímání dětí

Příprava mladých na biřmování, které by mělo být v květnu 2017, se koná každý sudý pátek v 19:30 na faře u sv. Mikuláše společně, z více farností okolí Znojma.
Starší zájemci se nyní mohou přihlásit po mších sv. v sakristii