PULS
Vezmi a čti celou Bibli
TOPlist

Aktuálně

Sbírka na pastorační centrum Kapucín

Záznam z přímého přenosu mše sv. na Boží hod velikonoční

 • 16.11. – v 15 hod. žehnání vína v kostele na Hradišti

 • 17.11.

  • při každé mši sv. zasvěcení Panně Marii
  • svátek sv. Alžběty – v 11 hod. mše sv. v kostele sv. Alžběty
  • v 15 hod. v Popicích měsíční modlitba za víru v příhraničí
  • v 15 hod. žehnání varhan ve Štítarech, otec biskup Pavel
 • 21.11.

  • v 9 hod. setkání seniorů na faře u sv. Kříže: svědectví ze setkání skautů v Americe
  • „Noc venku“ s bezdomovci na Mikulášském náměstí: ve 20:30 pobožnost za zemřelé bezdomovce u dveří kostela sv., Mikuláše
 • 23.11. – v 15 hod. na Rozhledně na faře u sv. Mikuláše první setkání Společenství sv. Františka

 • 24.11. – v 10 hod. u sv. Kříže mše sv., otec biskup Vojtěch: oficiální rozloučení s řeholními sestrami dominikánkami, které se stěhují do Uherského Brodu

 • 1.12. 1. adventní neděle

  • svěcení adventních věnců při každé mši sv.
  • v 16:45 zahájení Znojemského adventu na náměstí
 • 5.12.

  • v 9 hod. u sv. Mikuláše mše sv. při měsíční rekolekci kněží děkanství
  • setkání seniorů: v 9:15 odjezd z nádraží do Moravských Budějovic
  • v 16:30 u sv. Kříže přijde sv. Mikuláš pro děti
 • 6.12. sv. Mikuláše, hlavního patrona města, první pátek – v kostele sv. Mikuláše:

  • mše sv. v 8 hod.
  • od 15 hod. adorace a sv. zpověď
  • v 17 hod. mše sv., sv. Mikuláš pro děti
  • v jiném kostele mše sv. nebude
 • 7.12. 1. sobota – v 17 hod. měsíční pouť v Hlubokých Mašůvkách, P. Petr Papoušek; autobus ze Znojma v 16 hod.

 • 9.12. – liturgické slavení Neposkvrněného početí Panny Marie místo neděle 8.12.

 • 15.12. – v 15 hod. v popické kapli měsíční modlitba za víru v příhraničí

 • 19.12. – v 9 hod. setkání seniorů na faře u sv. Kříže, jáhen Martin

 • 23.12. – v 18 hod. přivítání Betlémského světla ve Znojmě u kostela sv. Kříže, pak průvod na náměstí TGM a malý živý Betlém u kostela sv. Jana Křtitele; vzít s sebou lampičky a zvonky

 • 24.12. Štědrý den – mše sv.:

  • v 15 hod. u sv. Mikuláše
  • v 16 hod. u sv. Kříže a v Louce
  • ve 21:30 hod. v Louce a v Konicích
  • ve 22 hod. u sv. Kříže a na Hradišti
  • ve 24 hod. u sv. Mikuláše
 • 25.12. Boží hod vánoční – mše sv.:

  • v 8 hod. u sv. Kříže a v Louce
  • v 9 hod. u sv. Mikuláše
  • v 10 hod. u sv. Kříže
  • v 11 hod. u sv. Alžběty
  • v 18 hod. u sv. Michala
 • 26.12. sv. Štěpána – mše sv. (jako na Boží hod):

  • v 8 hod. u sv. Kříže a v Louce
  • v 9 hod. u sv. Mikuláše
  • v 10 hod. u sv. Kříže
  • v 11 hod. u sv. Alžběty
  • v 18 hod. u sv. Michala
 • 30.12. Svátek Svaté Rodiny – mše sv. (jako na Boží hod) s obnovou manželských slibů (i večer v 18 hod.):

  • v 8 hod. u sv. Kříže a v Louce
  • v 9 hod. u sv. Mikuláše
  • v 10 hod. u sv. Kříže
  • v 11 hod. u sv. Alžběty
  • v 18 hod. u sv. Michala
 • 31.12. – mše sv. v 15 hod. u sv. Mikuláše a v 17 hod. u sv. Kříže, vždy svátostným požehnáním na ukončení roku

 • 1. 1. 2020 Nový rok – mše sv. (jako na Boží hod):

  • v 8 hod. u sv. Kříže a v Louce
  • v 9 hod. u sv. Mikuláše
  • v 10 hod. u sv. Kříže
  • v 11 hod. u sv. Alžběty
  • v 18 hod. u sv. Michala
 • 3.1. 1. pátek – od 15 hod. u sv. Kříže adorace a sv. zpověď, v 17 hod. mše sv.

 • 4.1. 1. sobota – v 17 hod. měsíční pouť v Hlubokých Mašůvkách; autobus ze Znojma v 16 hod.

 • 5.1. – mše sv. (jako na Boží hod):

  • v 8 hod. u sv. Kříže a v Louce
  • v 9 hod. u sv. Mikuláše
  • v 10 hod. u sv. Kříže
  • v 11 hod. u sv. Alžběty
  • v 18 hod. u sv. Michala
 • 6.1. Zjevení Páně – mše sv. v 8 hod. u sv. Jana Křtitele a v 16 a 18 hod. u sv. Kříže, vždy s žehnáním vody, křídy, kadidla

 • 12.1. Křtu Páně – mše sv. jako v neděli, končí vánoční doba

 • 19.1. – v 15 hod. v popické kapli měsíční modlitba za víru v příhraničí

Víkendový Kurz partnerství 2019 - 2020: pozvánka a více informací viz informační leták

Každou adventní sobotu ranní roráty pro děti v kostele sv. Kříže. V 8 hod. začne průvod se světly v křížové chodbě kláštera.

Mimořádná příležitost ke sv. zpovědi v kostele sv. Kříže:

 • od pondělí 16. 12. do soboty 21. 12. od 16 do 18 hod.
 • v pátek 20. 12. již od 15 hod.

Duchovní koncerty v kostelích ve Znojmě – advent a Vánoce 2019