PULS
Vezmi a čti celou Bibli
TOPlist

Aktuálně

Všechny bohoslužby jsou obnoveny v obvyklém pořádku.

Podmínky:

Farní zpravodaj 3/2020 ke stažení

 • 4. a 5.7. – hlavní pouť v Hlubokých Mašůvkách, viz plakátek

 • 5.7. – při večerní mši sv. u sv. Michala v 18 hod. oslaví rodák P. Petr Papoušek 20 let svého kněžství

 • 6.7. – v 10 hod. mše sv. u pramene Dyje (Panenská Rozsíčka u Třeště)

 • 12.7. – ve 14 hod. v Příměticích oslava 800 let kostela, opat Kosík

 • 19.7. – v 15 hod. měsíční modlitba v popické kapli

 • 26.7. – v 15 hod. pouť sv. Jakuba v Konicích

 • 1.8. 1. sobota – v 18 hod. měsíční pouť v Hlubokých Mašůvkách, autobus ze Znojma v 17 hod.

 • 2.8. – v 18 hod. výroční mše sv. na Novém Hrádku

 • 3.8. v kapucínském kostele slavnost Porciunkule

  • mše sv. v 8 a v 18 hod.
  • celý den výstav Nejsvětější svátosti
  • příležitost ke sv. zpovědi 7:30 – 9 hod., 15 – 18 hod.
 • 8.8. sv. Dominika, v kostele sv. Kříže:

  • mše sv. v 8 a v 18 hod.
  • celý den výstav Nejsvětější svátosti
  • příležitost ke sv. zpovědi 7:30 – 9 hod., 15 – 18 hod.
 • 9.8. – v 18 hod. výroční mše sv. v Čížově

 • 15.8. – Orel Znojmo pořádá pouť k příležitosti požehnání Mariánského sloupu v Praze, viz plakátek

 • 16.8. – v 11 hod. poutní mše sv. na hradě Bítově

 • 17. – 21.8. – denně v 19:30 místo pěší poutě na Velehrad pobožnost v morové kapli na ulici Napajedla ve Znojmě, viz plakátek

 • 22.8. – závěr pěší pouti na Velehradě:

  • 5:30 hod. autobus ze Znojma
  • v 8 hod. odchod pěších z Buchlovic
  • 11:30 hod. mše sv. v basilice
  • 15 hod. požehnání
 • 23.8. – orelská pouť na sv. Hostýn; autobus ze Znojma v 6:15 hod.

Vyučování náboženství dětí ve školách, příprava na biřmování a aktivity seniorů budou pokračovat až na podzim.
1. sv. přijímání se odloží na příští rok.
Modlitba na hranicích u Svatého kamene letos nebude.

Tábor pro kluky i děvčata se plánuje 31. 7. – 7. 8. v Bítově, přihlášení do 14. 6. u Mikuláše Maška.

Modlitba arcibiskupa Graubnera ke znovuotevření kostelů

Modlitba pro čas epidemie od Kerry Weber (editorka magazínu America, celostátního týdeníku amerických jezuitů)

Záznam z přímého přenosu mše sv. na Boží hod velikonoční

Sbírka na pastorační centrum Kapucín