Vezmi a čti celou Bibli
TOPlist

Aktuálně

Roráty pro děti ráno v adventní soboty (3.12, 10.12. a 17.12.) v 7 hod. v kapli sester dominikánek; začínají průvodem s lampičkami v křížové chodbě

Adventní a vánoční duchovní koncerty v kostelích ve Znojmě - viz plakátek

Farní zpravodaj na prosinec ke stažení

 • 6.12. sv. Mikuláše, hlavního patrona města - mše sv. u sv. Mikuláše v 8 a v 18 hod.; (jinde v ten den mše sv. nebude) 

 • 8.12.

  • Slavnost Neposkvrněného početí P. Marie - mše sv. v 8 hod. v kostele sv. Jana Křtitele a v 18 hod. u sv. Kříže
  • v 9 hod. vánoční setkání seniorů na faře u sv. Kříže
 • 11.12. - v 15 hod. měsíční pouť za víru v příhraničí v popické kapli
  (namísto 18.12.)

 • 16.12. - v 17 hod. mše sv. pro děti u sv. Kříže

 • 23.12. - v 18 hod. přivítání Betlémského světla ve Znojmě na Horním náměstí, pak průvod na náměstí TGM a malý živý betlém u kostela sv. Jana Křtitele;
  vzít s sebou lampičky a zvonky

 • 24.12. Štědrý den - mše sv.:

  • 9 hod. v penzionu Vančurova 17
  • 15 hod. u sv. Mikuláše pro děti a starší
  • 16 hod. u sv. Kříže pro děti a starší
  • 21 hod. v Louce
  • 22 hod. u sv. Kříže a na Hradišti
  • 24 hod. u sv. Mikuláše půlnoční
 • 25.12. Boží hod vánoční - mše sv.:

  • 8 a 10 hod. u sv. Kříže
  • 9 hod. u sv. Mikuláše
  • 11 hod. u sv. Alžběty
  • 18 hod. u sv. Michala;
 • 26.12. sv. Štěpána - mše sv. (jako na Boží hod):

  • 8 a 10 hod. u sv. Kříže
  • 9 hod. u sv. Mikuláše
  • 11 hod. u sv. Alžběty
  • 18 hod. u sv. Michala;
 • 31.12. - v 15 hod. u sv. Mikuláše a v 17 hod. u sv. Kříže mše sv. na ukončení roku

 • 1.1.2017 Nový rok

  • mše sv. (jako na Boží hod):
   • 8 a 10 hod. u sv. Kříže
   • 9 hod. u sv. Mikuláše
   • 11 hod. u sv. Alžběty
   • 18 hod. u sv. Michala;
  • obnova manželských slibů při každé mši sv. (místo 30. 12.)
 • 6.1. Zjevení Páně - mše sv. v 8 hod. u sv. Jana Křtitele, v 17 hod. u sv. Kříže; vždy s žehnáním vody, křídy, kadidla

 • 7.1. 1. sobota - v 17 hod. měsíční pouť v Hlubokých Mašůvkách; autobus ze Znojma v 16 hod.

 • 8.1. Křtu Páně - mše sv. jako v neděli, končí vánoční doba

Mimořádná příležitost ke sv. zpovědi v kostele sv. Kříže:

 • od pondělí 19.12. - do čtvrtka 22.12. od 16 do 19 hod.
 • v pátek 23.12. od 15 do 18 hod.

Příprava mladých na biřmování, které by mělo být v květnu 2017, se koná každý sudý pátek v 19:30 na faře u sv. Mikuláše společně, z více farností okolí Znojma.
Starší zájemci se nyní mohou přihlásit po mších sv. v sakristii