Vezmi a čti celou Bibli
TOPlist

Aktuálně

Celodenní postní duchovní obnovy v sále dominikánského kláštera - více v plakátku

Exercicie v Prosiměřicích - více v plakátku

 • 25.2. - v 19:30 hod. u sv. Jana Křtitele Večer chval

 • 26.2. - při mších sv. sbírka na Haléř sv. Petra

 • 1.3. Popeleční středa - den přísného postu,

  • mše sv. s udělováním popelce v 8 hod. u sv. Jana Křtitele, v 16 a v 18 hod. u sv. Kříže
  • v 19:30 hod. pobožnost křížové cesty po městě, začíná se v kostele sv. Alžběty u staré nemocnice, končí u sv. Michala
 • 2.3.

  • v 9 hod. setkání seniorů na faře u sv. Kříže
  • ve 20 hod. adorace před 1. pátkem u sv. Mikuláše
 • 3.3. 1. pátek - od 15 hod. adorace a sv. zpověď u sv. Kříže, v 17 hod. mše sv., setkání účastníků Obnovy v Duchu sv.

 • 4.3.

  • od 9 hod. postní duchovní obnova pro muže - viz v plakátku výše
  • 1. sobota - v 17 hod. měsíční pouť v Hlubokých Mašůvkách, P. Zdeněk Drštka z Telče; autobus ze Znojma v 16 hod.
 • 10.3. - v 17 hod. mše sv. pro děti u sv. Kříže

 • 16.3. - v 9 hod. setkání seniorů na faře u sv. Kříže

 • 18.3.

  • od 14 hod. odpoledne pro kluky na faře u sv. Kříže
  • v Tasovicích pekařská pouť u sv. Klementa: mše sv. v 16 hod., P. Vojtěch Novák z Rakovníka
 • 19.3. - v 15 hod. křížová cesta v popické kapli; pěší nepůjdou

 • 20.3. liturgická oslava sv. Josefa - mše sv. jako v pondělí

 • 24.3. vigilie Slavnosti Zvěstování Páně - mše sv. v 8 hod. u sv. Jana Křtitele a v 17 hod. u sv. Kříže

 • 25.3. Slavnost Zvěstování Páně - mše sv. v 18 hod. u sv. Kříže

 • 26.3. - začíná letní čas

 • 30.3. - v 9 hod. setkání seniorů na faře u sv. Kříže, rady právníka

 • 1.4.

  • od 9 hod. postní duchovní obnova pro ženy - viz v plakátku výše
  • 1. sobota - v 18 hod. měsíční pouť v Hlubokých Mašůvkách; autobus ze Znojma v 17 hod.
 • 6.4. - ve 20 hod. u sv. Mikuláše adorace před 1. pátkem

 • 7.4. 1. pátek - od 15 hod. adorace a sv. zpověď u sv. Kříže, v 17 hod. mše sv.

 • 8.4. - v 8:30 hod. v Brně na Petrově setkání mládeže s otcem biskupem; autobus od lázní v 6:45 hod.

 • 8.5. - od 6:30 hod. celodenní pěší pouť ze Znojma do Tří Dubů

 • 27.5. - v 10 hod. svátost biřmování v kostele sv. Kříže

 • 9.6. - od 18 hod. Noc kostelů

 • 11.6. - v 9 hod. u sv. Mikuláše 1. sv. přijímání dětí

Příprava mladých na biřmování, které by mělo být v květnu 2017, se koná každý sudý pátek v 19:30 na faře u sv. Mikuláše společně, z více farností okolí Znojma.
Starší zájemci se nyní mohou přihlásit po mších sv. v sakristii